تلفیق یا تطبیق؟ تفکر یا…   مروری بر بن مایه فکری استاد اصغر طاهرزاده

تلفیق یا تطبیق؟ تفکر یا… مروری بر بن مایه فکری استاد اصغر طاهرزاده

باسمه تعالی

اشاره: آقای اصغر طاهرزاده، از شخصیت هایی است که از ادبیات مرحوم فردید متأثر است، سالهاست در فعالیت فرهنگی بوده و موفقیتهایی در ایجاد فضای انتقادی علیه غرب داشته است. با این حال معتقدم آقای طاهرزاده نیز (شاید تا حدی مانند آقای اکبر جباری، اما از یک سنخ دیگر) در خطر بیراهه ای قرار دارد. مدتها تلاش کردم تا این حرف را به صراحت نگویم، اما وقتی سخنان او را از لابلای صفحات مریدانش می بینم، و وقتی در نشریه داخلی اشراق (نامه آموزش) مطالبی هم در حمایت از او دیدم، به این نتیجه رسیدم که کمی در این باره صراحت داشته باشم. البته این صراحت را در مطالب پیش رو نمی بینید، چون این مطالب قدیمی تر من هستند. یکی مطلبی است که در سوره به همین مناسبت درباره او منتشر شده است و دیگری مطلبی است که در همان نامه آموزش درباره فلسفه تطبیقی نوشته ام. ضمن  این که این دو مطلب را می خوانید دقت کنید که آقای طاهرزاده برای من آدم محترمی هستند، ولی برخی نشانه های بد را در ایشان می بینم. این نشانه بد را در هر کسی که در عصر کنونی دیدید، باید علامت سوال در مقابل او قرار دهید. آن عبارت از این است که فردی خود را متولی همه چیز شاگردان و مریدان قرار دهد. از نظر فکری، سیاسی، اخلاقی، فقهی و… بشود مرجع. بزرگترین بزرگان ما مانند امام(ره) چنین نبودند. حدود اگر رعایت نشوند، همه چیز به هم می ریزند.

 

 یادداشت اول: غرب شناس مونولوگ، مندرج در سوره اندیشه، شماره 62 و63 (ضمیمه اسفار)

برای همه جوانانی از نسل نگارنده‌ی این سطور که در جست‌وجوی شناخت غرب در توجه به فرهنگ بومی خود بوده‌اند، استاد طاهرزاده به دلایل مختلف، غنیمتی گران‌بها محسوب می‌شود.

نخستین دلیل اینکه استاد طاهرزاده در راهی گام برمی‌دارد که بسیاری از ما جست‌وجوگران مذهبی، آرزوی آن را داریم، ولی کمتر توان علمی یا شجاعت پیمودن آن را به صورت جدی و مستمر داشته‌ایم. این راه، همان راهی است که شهید آوینی به شکلی، استاد شفیعی سروستانی به شکلی و آقای مهدی نصیری به شکلی دیگر می‌پیمایند و البته همه در آغاز وامدار تفکر احیاگر امام خمینی (ره) و بصیرت‌های بی‌نظیر مرحوم فردید هستند.

این راه، راهی است که در آن، غرب چنان شناخته می‌شود که نسبت آن با فرهنگ دینی و بومی ما روشن گردد. بدین منظور از اجمال‌گویی‌های متداول فراتر رفته و برای نشان دادن بهتر تضادها و تغایرها، به آیات، روایات یا سنت فلسفی، عرفانی، ادبی و… مراجعه می‌شود تا مشخص شود تفکر غربی، چه چیزی را نفی می‌کند و یا چه بسا ما برای شناخت غرب و تعیین وضع با آن، چگونه می‌توانیم با این منابع سنتی خود ـ‌که امروزه کمتر در بین ما حیات واقعی دارندـ تعامل داشته باشیم. این البته بدین معنا نیست که برای این جست‌وجو و آرمان، کارهای خیلی بزرگی صورت گرفته است و گام‌های اصلی برداشته شده است، تمامی تلاش‌های آن بزرگان‌ هنوز مراحلی مقدماتی را گذرانده‌اند و ما در این راه، طفلی بیش نیستیم. اما به هر حال نباید غافل بود که آقای طاهرزاده نیز در همین دسته قرار دارند و از کسانی هستند که به دنبال غرب‌شناسی مذهبی‌ـ‌مکتبی می‌گردند و سعی در ترکیب این غرب‌شناسی با مجموعه‌ای از معارف دینی دارند.

دوم آنکه بر خلاف سنت مرحوم فردید که به‌شدت به فلسفه‌ی ملاصدرا بدبین بود، امروزه بسیاری از ما گمان می‌کنیم در سنت فکری صدرایی امکانات قابل توجهی برای فهم هویت خویش، درک تغایرها با تفکر غربی و حتی گاهی راه‌گشایی برای برخی بن‌بست‌های تفکر رایج وجود دارد. بزرگانی در این راه تلاش کرده‌اند که دکتر داوری را نیز می‌توان از آن‌ها دانست ـ‌هرچند ایشان به سنت فلسفه‌ی اسلامی به‌طور کلی تعلق خاطر بیشتری دارند.

استاد طاهرزاده در این میان، از آغاز به دنبال یافتن راهی از سنت صدرایی برای نقد غرب و معرفی فرهنگ سنتی بوده است و این مسیر را در طی سال‌ها همچنان ادامه داده است. این تلاش‌ها می‌تواند منجر به بیداری بیشتر در فضای فکری کشور شده و راه‌هایی برای بازخوانی فلسفه‌ی ملاصدرا ایجاد کند؛ هرچند زمینه‌های مورد تأکید ایشان در این فلسفه، اغلب همان زمینه‌های دینی مشترک (مثلاً قول به تشکیک وجود) است.

استاد طاهرزاده در طی سال‌های فعالیت خود، صلب و متوقف نمانده است و کسی که نگاهی به آثار گذشته‌ی او داشته باشد، به‌خوبی درمی‌یابد که وی همواره درحال مطالعه است و سعی دارد تا فکر و نظر خود را با طراوت نگاه دارد. عبارات فراوانی که درباره‌ی فلسفه‌ی غرب در این سخنرانی‌ها ذکر شده است، نشان می‌دهد که استاد طاهرزاده در مسیر علمی خویش متوقف در گذشته نیست و در تلاش است تا در ادامه‌ی مسیر به حداکثر عمق و دقت ممکن نائل شود.

سرانجام ما به استاد طاهرزاده مدیون هستیم؛ چراکه راهی یافته است تا دیدگاه‌هایی دیریاب و بنیانی را تا حدی که می‌شود در بین طیف گسترده‌ای از مذهبی‌های علاقه‌مند به اندیشه‌ورزی طرح کند. تجربه نشان می‌دهد این امر کار آسانی نیست. ولی آقای طاهرزاده موفق شده تا بسیاری از مردم مذهبی اصفهان را با دیدگاه‌هایی که کمتر می‌توان آن‌ها را در سطح عموم طرح کرد، آشنا کند و این البته هنر بزرگی است.

اما دین ما به ایشان نه‌تنها مانع از بیان برخی نگرانی‌ها نمی‌شود، بلکه خود دلیلی است بر بیان مناسب و دقیق برخی نگرانی‌ها. نکاتی که در این بخش بیان می‌شود، در واقع همه یک ملاحظه هستند که از زوایای مختلف بیان می‌شوند.

غرب‌شناسی مانند هر گفت‌وگوی فکری و نظری دیگر در بستری از گفت‌وشنود و نقادی جلو می‌رود و نه از طریقی چون منبر. این بدان معنا نیست که منبر شأنی نازل داشته باشد. منبر باید نائب مناب کلام الهی باشد و گوش‌ها در برابر آن کاملاً باز. اما سنخ عمومی و مونولوگی منبر، کمتر با درس و بحث سنخیت دارد. همان مجتهدی که پای منبر به سخنرانی می‌پردازد و قلب‌ها را تسخیر می‌کند، هنگام تدریس باید در برابر انبوه اشکالات طلاب جوان پاسخگو باشد و علم، امروزه چنین است.

البته نگارنده انکار نمی‌کند که علم نوری می‌تواند سنخی بالذات متفاوت داشته باشد، ولی چنان علمی هم یا باید با بحث و درس همراه باشد، یا اگر قرار است از طرقی غیرِعادی بیاید، از جمله از طریق القاء استاد بر شاگردان، هنوز قاعده‌ای برای آن وجود ندارد و جز در حلقه‌های سلوک نمی‌توان بدان اندیشید. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که غربشناسی روی منبر از یک سطحی فراتر برود، این سطح می‌تواند از نظر کمیت و دامنه خیلی گسترده شود ولی نمی‌تواند از نظر عمق و کیفیت خیلی بالا رود. این فرآیند می‌تواند نه فقط برای آموزندگان که حتی برای استادان نیز مضر باشد، به‌ویژه اگر قرار باشد تبدیل به یک روش شود و از استاد به شاگرد انتقال یابد.

این تحذیر می‌تواند آنجا خطرناک‌تر گردد که گسترش رابطه‌های مراد و مریدی را در شهرستان‌ها ببینیم. نگارنده خود شاهد بود که این رابطه در بین دانشجویان فلسفه‌ی دانشگاه اصفهان، دانشجویانی که به نظر نمی‌رسید خیلی اهل سلوک و حتی تشرع باشند، گاهی دیده می‌شد. درحالی‌که ذات بحث‌های فکری، چنان که گفته شد اقتضای رابطه‌ی مراد و مریدی ندارد و فلاسفه‌ی اسلامی نیز هیچ یک چنین نبودند. شاگردان فلاسفه‌ی اسلامی هریک بعد از استاد، راه مستقل خود را طی می‌کرده‌اند. البته ممکن است ما در این میان مدعی راه جدیدی باشیم. این راه جدید باز باید با بحث و گفت‌وگو آشکار شود. دقت نکردن به این موارد، به‌ویژه با توجه به جو شهر اصفهان، می‌تواند مرتبه‌ی کاری استاد و طیف علاقه‌مندانش را تنزل دهد.

هر مبحثی برای آنکه بتواند در بستر خود رسوخ کند و راه جدیدی را نشان دهد، لازم است تا از ادبیات تخصصی همان بستر بهره ببرد و در بین حداقلی از اصحاب آن رشته‌ها، دارای مشروعیت طرح باشد. شهید آوینی، هرچند در گفت‌وگوهای سینمایی بسیار انقلابی بود و دیدگاه‌هایی بسیار متفاوت را طرح کرد، اما دیر یا زود، دیدگاه‌های او توانست در بین اهالی سینما جا باز کند و امروز می‌توان به‌خوبی از نظریه‌های شهید آوینی در فضای سینمایی کشور دفاع کرد و یا آن‌ها را بسط داد. این اتفاقی است که برای هر بحث اصیل رخ می‌دهد. می‌توان آن را به مرور در بین متخصصان طرح کرد و از آن دفاع کرد. ریشه‌ای‌ترین و انقلابی‌ترین دیدگاه‌ها باید قابل گفت‌وگو باشند و بتوان آن‌ها را برای اهل آن رشته طرح کرد.

این امر کلی برای مباحث فلسفی اهمیت دو چندان می‌یابد. چون مباحث فلسفی نخبه‌گرایانه‌ترین بحث‌ها هستند و حتی بسیاری از خود اهل علم نیز به دلیل صعوبت فلسفه از آن گریزانند. حال بیان دیدگاه‌های فلسفی آن هم با تفاسیری ریشه‌ای و جدید، نیازمند آن است تا در آن، ارتباط زنده‌ی آن مباحث با اصحاب فلسفه دیده شود. در غیر این صورت بیم آن می‌رود تا بیان‌های فلسفی هم به شکلی عوامانه طرح گردند و نه‌تنها آن تأثیری را که ما گمان داشتیم، از آن نبینیم، بلکه حتی در بین متخصصان آن حوزه نیز به نداشتن تسلط کافی متهم شویم.

اگر این نگرانی را بپذیریم، در نتیجه باید برخی از وقت استاد به نگاشتن کتب یا مقالاتی اختصاص یابد که دیدگاه‌های فلسفی را تخصصی‌تر طرح کنند و بسط دهند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت شخصیت علمی استاد، به‌طور متمایز نشان داده شود و بتوان با دیدگاه‌هایی که ایشان درباره‌ی فلسفه‌ی ملاصدرا و فلسفه‌ی غرب دارند، هم‌سخنی داشت. البته لزومی ندارد که همه در بحث از غرب به همه‌ی تخصص‌ها ورود داشته باشند، اما اگر قرار بر انجام بحث تخصصی است، باید این کار را به شایستگی و با فرض مخاطبان تخصصی در آن حوزه انجام داد.

سرانجام ضمن توجه دوباره به ارزش غربشناسی آقای طاهرزاده که با تکیه بر منابع دینی و فرهنگ انقلابی صورت می‌گیرد، یادآور می‌شوم که مواجهه‌ی اصلی غرب‌شناسی، مواجهه‌ای فرهنگی‌ـ‌تمدنی است، تلاش برای ایجاد نظامی مفهومی که در آن همه‌ی عناصر سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشند، تلاشی است که فرجام خوبی نخواهد داشت. البته یک شخصیت مذهبی ممکن است از حیث‌های مختلف محل رجوع مردم باشد و بالطبع ناگزیر به پاسخ‌گویی درباره‌ی پرسش‌های مردم. در این‌باره بحثی نیست؛ اما اینکه خود نیز آگاهانه تلاش کنیم کلیه‌ی منازعات و دیدگاه‌های روز سیاسی و اجتماعی را در کنار عمیق‌ترین مباحث فرهنگی تمدنی طرح کنیم، اغلب به هردو صدمه می‌زند. از سویی طیف بسیاری از علاقه‌مندان به این مباحث را به دلیل تنزل یافتن سطح بحث از دست می‌دهیم و دوم اینکه خود گفت‌وگوهای سیاسی، اجتماعی، شرعی و… را نیز از بستر منطقی خود خارج می‌کنیم. البته می‌توان این اشکال دوم را برطرف کرد به شرط آنکه به منطق و رهیافتی متقن و جدید نائل شده باشیم.

 

 یادداشت دوم: تفکر و تطبیق، مندرج در نامه آموزش (مؤسسه اشراق)

امروزه سخن از مطالعات تطبیقی بطور عام و «فلسفه تطبیقی» بطور خاص، زیاد شنیده می‌شود. این کار مدتیست در غرب و شرق عالم رواج یافته است. مسلماً برای کسانی که به دنبال شناخت خود چیزها هستند، صرف رواج یافتن یک کار دلیلی برای غنا و عمق آن نیست. بنابراین پرسشهایی را درباره چیستی تطبیق یا مطابقه به معنای رایج آن طرح می کنیم.

مطابقت در لغت زمانی استعمال می‌شود که مثلاً قصد داشته باشیم دو چیز را بر روی همدیگر قرار دهیم. طوری که یکی، دیگری را بپوشاند. گاهی این دو چیز می‌توانند با یک چیزی ضد خود پوشانده شوند. گاهی پی در پی همدیگر آمدن نیز مطابقت خوانده می‌شود. مثلاً می‌گوییم مطابقت ایام. چون هر روزی که می آید، بر روز قبلی قرار داده می‌شود و آن را می پوشاند. کلمه تطبیق نیز هر چند از باب دیگری است، اما دارای قرابت معنایی با مطابقت است و البته اینجا مراد از مثلاً «فلسفه تطبیقی»، مطابقت دو یا چند فلسفه با همدیگر است.

کلمه انگلیسی Comparison[1]، بیشتر به معنای مقایسه یا سنجش متقابل نزدیک است تا به معنای مطابقت؛ اما این تفاوت چندان مخل منظور ما نیست. به ویژه که این کلمه نیز از ریشه comparatio اخذ شده است که خود به معنای جفت کردن دقیق دو چیز بر هم است. (to pair, match)

ما وقتی دو چیز را بر هم تطبیق می دهیم چه می کنیم؟ مثلاً دو کتاب را بر هم منطبق می کنیم. کتاب اول را چنان بر کتاب دوم می گذاریم که دومی، کاملاً اولی را بپوشاند. اینجا سخن از این است که تطبیق کامل رخ داد. اگر در قفسه کتابخانه خود موفق نشویم، کتابهایی را دارای اندازه یکسان پشت سر هم ردیف کنیم، در برابر خرده گیران که به ما می گویند کتابها، هم اندازه نیستند، معمولاً خواهیم گفت که فلان کتاب یا کتابها، کوچکتر هستند یا بزرگتر هستند و بسیار بعید است که همزمان هر دو را بگوییم، هرچند می دانیم در اصل هر دو چنین هستند. کتابهای الف کوچک ترند و کتابهای ب بزرگترند.

شاید بتوان درباره موضوعاتی «عینی» تر، «طبیعی» تر و متعارف تر، درباره هر دو سویه این تطبیق راحت تر صحبت کرد. فرض کنیم می خواهیم درباره لباس مردم چین و مردم ژاپن در یک بازه زمانی خاص اظهار نظر کنیم. می‌توان گفت که مثلاً چینی ها به این دلیل پوشش کمتری داشتند و ژاپنی ها به آن دلیل بیشتر. چنین مطالعه ای، می‌تواند در یک سطح مقدماتی و بدون نتیجه خاص، مورد استفاده قرار بگیرد. اما زمانی که بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد، یعنی مقدمه ای باشد برای یک نتیجه ای، این پرسش پیش می آید که دانستن این که این قوم چه لباسی داشتند و این لباس با آن لباس چه اشتراکها و تفاوتهایی دارد، چه نتیجه ملموس فرهنگی برای ما خواهد داشت؟ هر پاسخی که به این پرسش داده شود، پای یک امر جدید را به وسط می کشد. این فرد سوم، کسی است که قضاوت می‌کند درباره ماهیت این تفاوتها و اشتراکها و بر همین اساس است که کار به یک نتیجه نهایی می رسد و حتی به صدور احکام هنجاری. مثلاً در می یابیم نسبت فرهنگ با پوشش چیست و از این خود چه بسا- در می آید که ما چه نسبتی با پوشش باید داشته باشیم.

اما اگر پژوهشهای مقدماتی یا مقدمات اولیه پژوهشی را در نظر نگیریم و به دنبال حوزه های تطبیقی بنیادی تری باشیم، مثلاً مطالعات تطبیقی ادیان، متوجه خواهیم شد که حضور تطبیق دهنده، یعنی همان امر سومی که به سنجشهای ما معنابخشی می‌کند، از همان ابتدا آشکار است. معمولاً ما در چنین مطالعاتی، برای نشان دادن این که دو دین، دو فلسفه، دو فرهنگ و… در چه چیزهایی با هم قابل مقایسه و مطابقه هستند، ناگزیر هستیم از اتکا به مفاهیمی. در حالی که خود آن مفاهیم، نمی‌توانند فارغ از دین یا فلسفه و… باشند. برای مثال فرض کنید کسی می خواهد نقش عشق را در دو دین مسیحیت و اسلام مقایسه کند، چنین فردی پیشاپیش دست به دامان مفهومی مسیحی شده است. می‌توان البته فرض کرد که این مطالعه تطبیقی از مفاهیمی غیر از خود آن دو امر در حال مقایسه باشد. مثلاً ما توحید (اسلامی) را در آیین شنتو و برهمن بررسی کنیم. در رهیافتهای کلان دینی، فلسفی و فرهنگی، از همان ابتدا مفاهیم مورد پرسش ما، خودشان را در وابستگی به یک رهیافت نشان می دهند. این امر در فلسفه عیان تر است: شیخ اشراق اصالت وجودی است یا اصالت ماهیتی؟ افلاطون ایدئالیست است یا رئالیست؟…

این پرسشهای فلسفی زمانی که وارد عرصه «فلسفه تطبیقی» می شوند، یعنی زمانی که قرار است بین دو فلسفه مقایسه و قضاوت صورت بگیرد، به شکل خفی تری وابستگی فلسفی خود را بیان می کنند. عمده پرسشهای موجود و به ویژه جمع بندی نهایی در یک فلسفه تطبیقی خود امری فلسفی است. هنگام ادعای انجام فلسفه تطبیقی، بلافاصله با این پرسش مواجه می شویم که ملاک ارزیابی میزان تطبیق این دو رأی یا دو فیلسوف چیست؟ آیا با مبنای یکی از این دو یا مبنای سومی به این ارزیابی می پردازیم؟ در این صورت چه نیازی به فلسفه تطبیقی هست، وقتی پیشاپیش حقیقت را می دانیم؟ آیا اصلاً مبنایی غیر فلسفی و «فراتاریخی» داریم؟ اصلاً به چه دلیل باید به فلسفه تطبیقی پرداخت؟ به قصد نشان دادن بعد و قرب دیگران به ما؟ آیا این کار نتیجه ای جز تحمیل دیدگاه خود بر دیگران و دور افتادن از فهم دیگری خواهد داشت؟ برای مثال فرض کنید که قرار است یک مسأله معرفت شناختی از دیدگاه کانت و شیخ اشراق بررسی شود. آیا در طرح پرسشی که ما از معرفت شناسی آن دو داریم، چیزی مشترک بر مبنایی مشترک قرار دارد؟ یا نه چنین است که پرسشی را وابسته به یک قلمروی فلسفی خاص بسط می دهیم به قلمروی فلسفی دیگری که ربط چندانی به آن ندارد؟ البته معمولاً هم چنین اتفاق می افتد که فلسفه های غربی و مفاهیم و پرسشهای آنهاست که در حال تحمیل خود بر فلسفه های دیگر هستند. [2](Burik 2007: 3-4) هرچند اگر این شکل از کار به صورت برعکس هم رخ دهد دردی از ابتر بودن فلسفه تطبیقی به معنای رایج، درمان نمی‌شود. یکی از اهداف کربن نیز در فلسفه تطبیقی خود او این بود که از تاریخی گرایی[3] رایج در غرب اعراض کرد و سعی کرد به دنبال مبنای جدیدی در فلسفه تطبیقی باشد که فراتر از دسترس تاریخ باشد. این مبنا را در آنچه فلسفه ایرانیان می خواند، جستجو کرد. با این حال کربن نیز نمی‌تواند چندان که باید به پرسشهای فوق الذکر پاسخ مناسبی دهد و راقم این سطور قبلاً به این مسأله و نیز نحوه‌ای از فلسفه تطبیقی در جای دیگری اشاره کرده است.[4] اما اینجا به فراخور مجال کنونی به چند تأمل مقدماتی بر اساس آنچه گفته شد، اشاره می کنم.

تطبیق دادن، در ذات خود، محو کردن چیزی را با معیار چیز دیگر دارد. در این میان، اگر هدف از فلسفه تطبیقی نشان دادن این باشد که فلسفه هایی با مبانی و تاریخ متفاوت، مشابه با فلسفه ایده آل ما اندیشیده اند، در واقع ما کاری نکرده ایم جز آن که برای چیزهایی که دوست داریم، شواهدی دست و پا کرده ایم. این هیچ ربطی به خود آن فلسفه های تطبیق داده شده ندارد. هر فلسفه را باید برای خودش فهمید. هر فلسفه ای سخنی برای گفتن دارد و یک جسد بی جان نیست که به اراده ما تغییر کند.

فلسفه تطبیقی همواره در حال ایجاد پرسشها و تطبیق هایی بین دو یا چند فلسفه بر اساس یکی از آن فلسفه ها یا گاهی فلسفه دیگری است. از این مقوله مفری وجود ندارد. پر واضح است که چنانچه گفته شد، می‌توان در مقدمات فلسفه تطبیقی، کمی در حدت و شدت این مسأله شک روا داشت، اما نمی‌توان به هیچ روی آن را انکار کرد. برای متقدمان که فلسفه فقط یک فلسفه و عقل فقط یک عقل بود، فلسفه تطبیقی بی معنا بود چرا که همه فیلسوفان جسته و گریخته چیزی را می گفتند که ما می گفتیم و اگر محرز بود که کسی جز این گفته یا فیلسوف نبوده است یا این که باید دلالت بشود بر سهو و نسیان.

در عصر مدرن و در دوره هگلی، فلسفه به مثابه تاریخ فلسفه تلقی می‌شود و بنابراین فلسفه تطبیقی باز هم جایی پیدا نمی‌کند چون هر فلسفه دیگری، صرفاً پله ای است برای نیل به فلسفه ایده آل نهایی. در دوره معاصر است که فلسفه تطبیقی می‌تواند مهم شود، چرا که به نظر می رسد عقلانیت مرجع کلاسیک از بین رفته است و بنابراین می‌توان بین دو فلسفه، قضاوتی کرد که عین وابستگی به هیچ کدام نباشد. اما این نیز رویایی بیش نیست چرا که فلسفه نمی‌تواند در خلاء ارزیابی شود و همواره در متن فلسفه است که می‌توان درباره کم و کیف آن اظهار نظر فلسفی کرد.

فلسفه تطبیقی، تنها زمانی می‌تواند دارای معنای محصل باشد که بتواند در میانه دو یا چند فلسفه، به تفسیر و تفکر بپردازد. این تفسیر و تفکر که بی شک خود نوعی فلسفه ورزی است، فعالیتی از صفر و در خلاء نیست. به عبارت بهتر، فلسفه تطبیقی به این معنا، از همان آغاز با دریافتهای فلسفی مشخصی کار را آغاز می‌کند. سپس بر اساس همین دریافتها که نیازی به تذکر ندارد دریافتهایی هستند که امکان چنین کاری را فراهم می کنند، در میانه این دو یا چند فلسفه قرار می گیرد و با گفتگو با آن‌ها، در واقع به تفکر و فلسفه پردازی می پردازد. به این معنا، می‌توان مثلاً فعالیت فارابی را در کتاب الجمع بین رأی الحکیمین فلسفه تطبیقی دانست. چرا که فارابی با تفسیر فلسفه های این دو فیلسوف، در واقع در حال درست کردن تار و پود فلسفه ای جدید است. دقت داریم که در دور هرمنوتیکی نمی‌توان نقطه آغاز حقیقی برای تفکر در نظر گرفت و بنابراین پرسش از این که ابتدا فلسفه فارابی محقق می‌شود و بعد تفسیر او از افلاطون و ارسطو یا بر عکس، پرسش زیاد دقیقی نیست.

حتی به این معنا می‌توان گفت هر نوع زایش فلسفی یا تفکر بنیادی، گونه ای از فلسفه تطبیقی است. به این صورت که تمامی فیلسوفان بزرگ مانند افلاطون، ارسطو، فارابی، ملاصدرا، توماس و… فلسفه خود را از دل فلسفه های قبلی بیرون می کشیدند. فلسفه ای جدید که دیگر نمی‌توان آن را دقیقاً معادل هیچ یک از فلسفه های قبلی دانست، اما در عین حال ردپایی از همه آن‌ها دارد. ردپایی که البته تحت تفسیر جدید دیده می‌شود، اما این تفسیر، تفسیر دیگری است و شاید ما تا پیش از این نمی دانستیم که این چنین تفسیری هم از آن فلسفه ها می‌توان داشت. صد البته که هر آن دیدگاهی که بر آن باشد تنها تفسیر صحیح ممکن تفسیر ما از آن فلسفه هاست، نمی‌تواند به معنای امروزی کلمه، مدعی فلسفه تطبیقی باشد، اما چنان که توضیح داده شد، اگر تفکری صورت بگیرد، هیچ‌گاه در خلاء صورت نمی گیرد و بنابراین هر فلسفه جدیدی به نوعی با فلسفه تطبیقی آغاز می‌شود، هر چند در ادامه مدعی پایان این فرآیند در فلسفه خود گردد.

 بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها صورتی از فلسفه تطبیقی یا به تعبیر فراخ تر، تفکر تطبیقی، درست و راهگشا است که از ادعای صرف مقایسه بی طرفانه صرف نظر کرده باشد و از همان ابتدا، ایجاد پرسش را در بین فلسفه ها و نیز تلاش برای ساخت پاسخی برای آن پرسشها را از دل تفسیری متفکرانه جستجو کند. اگر چنین چیزی رخ دهد، در واقع گفته ایم که چنانچه تاریخ تفکر و فلسفه نیز مؤید این مدعاست، اصلاً تفکر شکل تطبیقی دارد. بنابراین صورت درستِ فکر کردن به ویژه در زمانه کنونی که فراروایتها دچار بحران هستند، صورت گفتگویی-تطبیقی است و در این صورت است که می‌توان امیدی برای راهگشایی و فرا رفتن از بحران داشت.

این امر می‌تواند برای ایرانیان که در دویست سال اخیر با بحران تفکر روزگار گذرانده‌اند، کمی فریبنده جلوه کند. چرا که می‌توان به راحتی مدعی این شد که پس: «پیش به سوی فلسفه تطبیقی!» یا از آن بدتر، مگر گفته نشد که صورت فراخ تر این امر تفکر تطبیقی است؟ پس پیش به سوی تفکر تطبیقی تا از فضای منضبط و پر از مانع فلسفه نیز رهایی پیدا کنیم و راحت تر به بیان تفکر خود بپردازیم. باید دقت داشت که شرط پرداختن به فلسفه تطبیقی، فیلسوف بودن یا فیلسوف شدن است. اگر هم از تفکر سخن می‌گوییم و مثلاً بیان می‌شود که حافظ و ابن عربی هم متفکر بودند ولی فیلسوف نبودند، دقیقاً به چنان افق‌هایی می‌اندیشیم. تفکر یا فلسفه به مثابه نحوه‌ای تفکر، خودشان، خودشان را می‌شناسانند و نیازی به مرثیه و یا هورا کشیدن ما ندارند. چنان چیزهایی بیشتر مناسب حال ایدئولوژی‌ها هستند. تفکر، از هر نوعی که باشد، انضباط دارد و از لاابالی‌گری و هرهری مسلکی و رطب و یابس به هم بافتن مبراست. صد البته که متفکر هم مثل هر انسان دیگری گاهی از این دست سخنان دارد و البته باید کلمات سفیهانه از حکیم را عفو کرد. اما کسی که تا دهان باز می‌کند، در عین استفاده از الفاظ هیدگر و ابن عربی، شروع به فحاشی به کل تاریخ و سنت علم و فقاهت می‌کند، هر چه که باشد، با تفکر نسبتی ندارد. همچنان که متفکر با فحاشی و پرگویی متفکر نمی‌شود، با مجیزگویی و سهل‌انگاری و تفاسیر دلبخواهانه نیز متفکر نمی‌شود. تفاسیر متفکرانه طبق تمایل و تخیل ما به وجود نمی‌آیند. آن‌ها از دل سخت‌ترین سخت گیری‌های فکری پیشینیان بیرون می‌آیند و هیچ‌گاه خود را از محیط متناسب با آن تفکرات بایکوت نمی‌کنند. محیط‌هایی مانند آنچه در بین اخوان‌الصفا یا طبقات صوفیه می‌گذشت، در «خوش بینانه ترین حالت»، تفکراتی هستند که در محیط خودشان قابل‌اعتنا هستند. تفکر عرفانی زمانی فراگیر شد که ابن عربی با اتکای بر فلسفه یا گفتگوی با آن، تصوف را به عرصه نظر آورد. همچنان است وضع ما. اگر کسی مدعی انجام فلسفه تطبیقی بین فیلسوفان است تا زمانی که ادعایی قابل طرح در عرصه سنت فلسفی نیافته است، اصلاً نباید خود را در راه تفکر بداند، چه رسد به آن که مدعی تفکری نجات‌بخش و فراتر از سنت رایج نیز باشد.    

 


[1] در آلمانی گاهی بجای Komparative Philosophie از مشتقات Vergleich نیز استفاده می شود.

[2]Burik, Steven 2009. The End of Comparative Philosophy and the Task of Comparative Thinking, New York: State University of New York Press.

[3]Historicism  که نباید آن را با Historicality یا Geschichtlichkeit خلط کرد.

[4] «امکان فلسفه تطبیقی بر اساس رویداد از آن خود کننده» برای دوفصلنامه فلسفه (دانشگاه تهران)، سال 40، شماره 2، پاییز و زمستان 91

پا در زمین فقه‌اصغر، سر در آسمان فقه‌اکبر

پا در زمین فقه‌اصغر، سر در آسمان فقه‌اکبر

اشاره: این مطلبی است که در صفحه بازتاب سوره اندیشه، شماره 66 منتشر شد. این یادداشت یکی از مهمترین مطالبی است که طی چند ساله اخیر درباره نسبت سیاست و تفکر نوشتم. خوشبختانه زمانی که این مطلب را می نوشتم، یعنی حدود یک سال پیش، کامپیوترم خراب شده بود و بنابراین شاید بسیاری از حجم مطلب حذف شد! این مطلب چون به ایام انتخابات ریاست جمهوری اخیر نزدیک بود، کمی سیاسی تفسیر شد. با این حال آن را به دوستان مختلفی ایمیل کردم. از آقای دکتر داوری هم نظرشان را پرسیدم که خوشبختانه مثبت بود و البته من چیزی هم فراتر از نظر ایشان نگفته ام. یک بار هم در جلسه ای با حضور برخی از دوستان عزیزم مانند آقای شفاه، شهرستانی، بیگدلی و… بررسی شد که البته جلسه خوبی از آب درنیامد. پس از این جلسه هم چند بار دوستان از من تقاضای برگزاری جلسات دیگری کرده اند که من آن را منوط کردم به نگارش متنی در پاسخ به متن بنده و البته مرتبط به دعاوی آن!

بسم الله الرحمن الرحیم

لازم است خواننده‌ي محترم این سطور، دو مقاله‌ای را که در شماره‌ي قبلی سوره‌ي اندیشه منتشر شد، خوانده باشد. مقاله‌های «اسطوره‌ي مجلس»1 نوشته‌ي مهدی مظفری‌نیا و «یک کلمه، قانون نه»2 نوشته‌ي عطاءالله بیگدلی. اما این بدان معنا نیست که یادداشت پیشِ‌رو پاسخ آن مقالات باشد؛ بلکه تأملی است در یک نحوه‌ي طرز تلقی در بخش قابل توجهی از نخبگان مذهبی. نگارنده خود را نیز از این طرز تلقی مبرّا نمی‌داند، اما امید دارد با توجه بیشتر بتوان سره و ناسره‌ي آن را مشخص کرده و از عواقب سوء آن نجات یافت.

تفکری که قصد ورود بدان را داریم، چنان به ما نزدیک است که دیدنش را سخت می‌کند و فهمش را دچار سوءتفاهم؛ اما چاره‌ي کار، صبوری و تأنی است تا ابعاد مسئله، نشان ‌داده شود. ما، یعنی بسیاری از جوانان اهل کتاب و دفتر این مرز و بوم، چند سالی است به این نتیجه رسیده‌ایم که عالَم ما، نحوه‌ای قرابت غیرِقابل‌انکار با عالم مدرن دارد. این قرابت هم آفاقی است و هم انفسی. یا در واقع، یک چیز است. مثلاً می‌توان گفت وقتی سخن از «استیفای حقوق شهروندی» می‌رود، فرد فرهیخته‌ي غرب‌شناس، بلافاصله تشخیص می‌دهد که استیفای حقوق شهروندی، معادلی در دنیای سنتی نداشته و آنچه امروز بر زبان ما می‌رود، دیروز بر زبان بنیان‌گذاران فلسفه و اندیشه‌ي سیاسی مغرب‌زمین رفته بود و اگر کمی هم عمیق‌تر شویم، در می‌یابیم که ما گاهی اصلاً نمی‌دانیم که زبان و بیانمان آمیخته به چنان آشفتگی شده که منشأ و مبدأ دیدگاه‌ها را از دست داده‌ایم و نمی‌فهمیم بسیاری از آرا و افکار و افعال امروزی ما چیزی نیست جز حال‌وهوای مدرنی که عالم را فرا گرفته است.

گاهی ممکن است پا از این هم فراتر نهاده و نشان دهیم که چگونه آرا و افکار پیشینیان یا -اگر کمی جزمی‌تر بگوییم- چگونه اسلام و تشیع، در تضاد با این معانی قرار می‌گیرد و ما در عین پذیرش اسلام، ضد آن را نیز پذیرفته‌ایم. گاهی ممکن است در مقام نتیجه‌گیری، آشفتگی و درآمیختگی زندگی کنونی خود را نیز به این تضاد نسبت دهیم. مثلاً «وارونگی هوا ریشه در چه دارد؟» پاسخ: «در صنعت، در تکنولوژی، در نگاه ما به طبیعت، به انسان و…»

امیدوارم در این چند سطر و تکرار مکررات آن، به طور اجمالی به دست آمده باشد که چگونه فکر می‌کنیم و چگونه مخاطبان خود را با تضادهای عمیق شرق و غرب یا سنت و مدرنیته آشنا می‌سازیم. اما سخن به بعد از این مربوط است. تأملاتی که در ادامه می‌آید، سعی می‌کند نحوه‌ي بسط این طرز تلقی را نشانه می‌رود و نشان دهد. این چنین نگاه‌کردن، محدودیتی دارد که اگر آن را نفهميم و نپذیریم، خودش را هم زیر سؤال برده‌ایم.

ما نباید گمان کنیم که حال که فی‌الجمله دانسته‌ایم تفکر اومانیستی یا هر چیز دیگری، عامل پیدایش تمدن کنونی بوده است، پس می‌توانیم بالجمله از صدر تا ذیل این تمدن را به صورت فرمولیزه به اومانیسم، متصل کنیم. چنان فعلی اگر خوب انجام بشود، کار بزرگی است ولی اگر ضعیف باشد (که اغلب هم ضعیف است) خود تمنایی غرب‌گرایانه است. تمنا این است که هر چیزی را در دستگاهی «سیستم‌ساز» قرار دهیم و درون این ماتریس، چنانکه هر عددی ارتباط مشخصی با قبل و بعد دارد -و این ترکیب و تجزیه از وضوح و تمایز بالایی برخوردار است- ما نیز فلان مقوله‌ي فرهنگی -مثلاً حجاب- را درون این سیستم قرار دهیم و به راحتی نشان دهیم که چگونه همه‌ي عناصر ریز و درشت فرهنگی با رسم چند خط راست یا منحنی، به مبانی تفکر غربی متصل می‌شوند. چنین چیزی اغلب شدنی نیست و اساساً با تفکر پدیدارشناختی یا هر نوع تفکر کیفی دیگر در تضاد است.

بهترین راه فهم مقولات فرهنگی یا مقولات، با نگاه فرهنگی، فهم انضمامی و هرمنوتیکی آن است. بدین معنا که آنچنان آن را با تأمل و تأنی بکاویم تا به‌مرور وجوه مختلف خود را بر ما روشن سازد. اگر کسی بتواند چنین کاری انجام دهد -مثلاً نشان دهد که چگونه ابتدایی‌ترین افعال مانند خوردن و آشامیدن تا عمیق‌ترین آن‌ها مانند مذهب و فلسفه و عرفان و… در ارتباط با تاریخ و فرهنگ قرار می‌گیرد- موفق شده است به فهم کیفی این مقولات و نشان‌دادن وجوهی از باطن آن‌ها به مخاطب دست‌ يابد. بسیاری از مطالبی که نگاشته می‌شود، در واقع هیچ‌چیز خاصی از ارتباط بین آن عین مورد بررسی با لایه‌های عميق فکری نشان نمی‌دهد و فقط ارتباط مفروض را در انتهای بحث خود، به عنوان علت معضل، «نسبت ‌می‌دهد». بررسی انجام‌شده در مقاله‌ي «یک کلمه، قانون نه» از همین سنخ است. در این مقاله هیچ معنای جدیدی را نمی‌توانیم در باب سکولاربودن قانون و ارتباط آن با سوبژکتیویته بیابیم.

مشابه این تحلیل عجولانه را می‌توان در دیگر یادداشت‌های مؤلف محترم آن نیز مشاهده نمود. در یادداشت «از فقه اکبر تا فقه سیاسی»3 (که از بهترین آثار ايشان در سوره است) ما در می‌یابیم که بین فقه و قانون‌اساسی تعارضاتی ذاتی وجود دارد؛ ولی باز نمی‌توانیم چیزهای ملموسی از وجوه ذاتی این تعارض درک کنیم به طوری‌که انبوه مخالفان ما که به جمع فقه و قانون قائلند و درباره‌ي آن کتب و مقالاتی نگاشته‌اند، حس کنند سخن جدیدی شنیده‌اند. در یادداشتي ديگر از ايشان با عنوان «از آرامش تدبیر تا حیرت تقدیر»4 در پاراگراف سوم می‌خوانیم که: «برنامه‌ریزی مدرن، امری یک‌سره و ماهیتاً دیگرگون است و ابعادی وحشتناک‌تر از تدبیر صرف برای امر حیات دارد». اما مؤلف که گویی برای خود یا شاید راقم این سطور، مطلب نوشته است، هیچ اشاره‌ای به این ابعاد وحشتناک نمی‌کند و وجوه تعارض آن با دنیای سنت را نشان نمی‌دهد و بماند که مدعی رفع تدبیر در مراتب بالای انسانی می‌شود که به مسئله‌ي دیگری بر می‌گردد که در ادامه توضیح آن خواهد آمد.

بدترین شکل این لغزندگی را در یادداشت «تمدن هیأتی»5 می‌یابیم و آن جایی که مؤلف به ‌راحتی مدعی تمدن‌سازی در هیئت می‌شود و استناد او، صورت‌های مختلف ابزار و پوشش‌ها و… در هیئت‌هاست و ضمن تعریض به نظر شهید آوینی، بدون آنکه کلمه‌ای توضیح دهد چرا و چگونه آن ظواهر در هیئت‌ها، آن هم هیئت‌های امروزی می‌تواند تمدن‌ساز شود، صرفاً ما را دعوت می‌کند که صبر کنیم و به هیئت مجال دهیم.

مقاله‌ي «اسطوره‌ي مجلس» هرچند به تفصیل نگاشته شده و از برخی نواقص فوق‌الذکر مبراست و مثلاً در صفحه‌ي 13، پاراگراف آخر، می‌توانیم نکاتی را درباره‌ي مقصود مؤلف مشاهده کنیم، اما نکته‌ي مهمی که در آن مغفول می‌ماند این است که چه ربطی بین معضلات و مسائل زندگی عادی (چنانکه در آغاز مقاله نمونه‌های آن را مشاهده می‌کنیم)، با حقیقت و ذات پارلمانتاریسم وجود دارد. اگر این اشکالات ذاتی آن است، چرا فقط برخی جاها تا این حد بارز می‌شود؟ آیا مخالف نمی‌تواند به‌ راحتی استدلال کند که پارلمانتاریسم شما، هنوز تحقق کافی نیافته و به این دلیل است که آن پارلمان، اینجا با ذاتش نیست، بلکه نصفه‌ونیمه ظهور کرده است؟

از همینجا می‌توانیم به بخش بعدی -که بخش اصلی متن پیش‌روست- وارد شویم. در این بخش فرض می‌کنیم که بنده و آقای بیگدلی و آقای مظفری‌نيا، بتوانیم با مطالعه و ممارست فراوان از پس ادعاهای خود برآییم و نشان دهیم که مثلاً در سینما و در قانون و در مجلس، همه‌چیز از صدر تا ذیل، غربی است و این غربی‌بودن، به وجوه و اَشکال مختلف در تضاد با نگاه سنتی، دینی، انقلابی و… قرار می‌گیرد. حال چنین پرسشی طرح می‌شود که «چه باید کرد». برای رهایی از غرب و غرب‌زدگی و احیای سنت و اسلام و انقلاب اسلامی، ما چه رهیافت بدیلی داریم؟ واضح است که پاسخ‌دهنده باید درباره‌ي آنچه آن را تجربه می‌کند، پاسخ دهد و از پاسخ‌های کلی که قبلاً استادان و بزرگان گفته‌اند، احتراز کند.

یک راه پیشِ‌رو آن است که نویسنده پس از نشان‌دادن معنای غیرِدینی عین مورد بررسی، آن را رها کند. این اقدامی است بسیار ارزشمند و فی‌نفسه هیچ عیبی ندارد. در واقع مؤلف گفته است: «من همینقدر می‌فهمم که مثلاً معنای تغذیه در اسلام و غرب با یکدیگر متفاوت است ولی نمی‌دانم به مخاطب پیشِ‌رو چه چیزی بگویم تا با این معنای اسلامی، انس یابد؛ ولی حداقل می‌دانم که با مشخص‌کردن ابعاد نظری ماجرا، کمی راه را هموار کرده‌ام و هم‌اکنون دیگران از اهل نظر می‌توانند گام‌های بهتری بردارند». به تعبیر آقای بیگدلی «اللهم نجّنا من هذا و انت ارحم‌الرّاحمین»6. ای کاش ما، در جایی که نمی‌توانیم بیش از این وارد تفصیل شویم به همین اکتفا می‌کردیم، اما به نظر می‌رسد، سودای نگاهی کل‌گرایانه یا به تعبیر دینی، موحّدانه، به ما اجازه‌ي توقف نمی‌دهد و مایلیم که به ارائه‌ي نسخه‌های عملی بپردازیم. دقیقاً همینجاست که ضعف ما در همان مرحله‌ي قبلی هم نشان داده می‌شود. یعنی ضعف و عجله‌ي ما در بخش توصیف معضلات و ابهامات، اکنون نتیجه‌ي بدتری ایجاد می‌کند و آن، ارائه‌ي عجولانه‌ي نسخه‌ای عملی است. نسخه‌ای که ما از نظر تاریخی فعلاً توان ارائه‌ي آن را نداریم مگر با احتیاط‌های فراوان، آن هم در موارد نادر و «النادر کالمعدوم».

هر دو مؤلف فوق‌الذکر و بسیاری از دیگر نویسندگان سوره -مثلاً در سرویس سبک‌زندگی- گرفتار این آفت هستند که گمان می‌کنند می‌توان به ‌راحتی از نقد معنای غربی زندگی امروز و احیاناً برخی خودآگاهی‌های اجمالی، برای بخش‌های عملی و مصداقی، به معانی دینی پل زد. این، خود نمونه‌ي دیگری است از تفکر ریاضی و سیستمی -که بدان اشاره شد- و سودای ارتباط منطقی از نظر به عمل. البته می‌توان چنین لب به اعتراض گشود که مگر شما نمی‌گویید در عالم سنت و دین، مقام نظر از عمل جدا نیست؟ صدالبته که جدا نیست، اما کسی ادعا نکرده که چون این مقام جدا نیست، حالا می‌توان به سرعت وارد عرصه‌ي عملی زندگی شد. آن بینونتی که مورد نقد ماست، بينونت هیومی-کانتی است که البته تا ارسطو می‌توان آن را عقب برد و بر اساس آن تصور می‌شود بین یافت نظری و یافت عملی، جدایی وجود دارد و حال آنکه از نظر ما، هر عملی بر نظری متکی است و هر نظری -دقت کنید- «خودبه‌خود» (بله خودبه‌خود و بدون برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی) در عمل انسان مؤثر است و البته این بدان معنا نیست که بین نظر و عمل ارتباط فرمولیزه برقرار است. مگر نه اینکه در روایات این همه به مذمّت عالِم بی‌عمل پرداخته‌اند؟ پس اگرچه هر عملی در نظر مؤثر است و هر نظری در عمل مؤثر، اما بدینصورت که دوری هرمنوتیکی بین آن دو برقرار است. این دور، وجودی و انضمامی است ولي اگر مانند مؤلف مقاله‌ي «اسطوره‌ي مجلس» آن را به صورت انتزاعی دیدیم، نتیجه همان می‌شود که از سال‌های آغازین انقلاب هم عده‌ای گفته بودند و آن، نفی اغلب نهادهای مدرن موجود است به نفع نه نهادی دیگر، بلکه به نفع نظریه؛ به عبارت بهتر، به نفع بی‌نهادی. یعنی آغوش بازکردن برای آنارشیسم.

در این مورد هم، هرچند مقاله‌ي «اسطوره‌ي مجلس» با اشکال مواجه است و ما این اشکال را حتی در سرمقاله‌ي سوره هم می‌بینیم (و مشخص است که مؤلف به‌شدت تحت فشار دوستانی است که هنوز به آستانه‌ي‌ درک وضع ما در دنیای مدرن نرسیده‌اند و دائم خلط سیاست و تفکر می‌کنند) اما در یادداشت «یک کلمه، قانون نه» صراحت بیشتری پیدا می‌کند و اینجاست که مؤلف به صراحت مشکلات را بر گردن قانون می‌گذارد و معتقد است که راه‌حل آن، احتمالاً جایگزینی قانون با فقه است. چنانکه مطلب قبلی، مدعی جایگزینی نظام پارلمانتاریستی با نظام‌های سنتی-حوزوی افتاء بود.

پیش از آنکه مجدداً به قلب این طرز تلقی -یعنی جست‌وجوی راه‌کاری عملی برای خروج از نهادها و مؤلفه‌های غربی (که خود متکی است بر گرایش نادرست دیگری که عبارت است از ارزیابی و توصیف سطحی مؤلفه‌ها و نهادهای مذکور)- برگردیم، لازم است نشان دهیم این نوع نگاه از کجا آمده و البته این خبررسانی کمی تلخ‌کامی به دنبال خواهد داشت.

ایرانیان از بدو ورود غرب به این سرزمين تا به امروز، با غرب بماهو غرب، مواجهه‌ای نداشته‌اند. تمامی آنچه از تاریخ نقل می‌شود، چه در مدح نهادها و فرهنگ غرب از زبان منورالفکران و چه در مذمّت و نقد مظاهر فرهنگی آن از زبان متشرعان، مواجهه‌ای است با مظاهر و ظواهر غربی. حتی عمیق‌ترین منورالفکران مانند فروغی یا شاعران متأخر مانند اخوان ثالث‌ و شاملو، موفق نشدند بطن تعارض فرهنگی غرب و ایران را تجربه کند. هر چند رفته‌رفته این تجربه‌ها عمیق‌تر و بهتر شد، اما همواره سطح معارضه، سطحی و ایدئولوژیک باقی ماند. نگارنده دقیقاً نمی‌داند باید چه کسی یا جریانی را مقصر بداند ولی اگر برای این سؤال جوابی نباشد، حداقل این را می‌دانیم که فقها در بدو غرب‌زدگی ایرانیان، علی‌رغم برخی مخالفت‌های فقهی با برخی مظاهر استعمار، نگاه ایدئولوژیک نداشتند. نگاه ایدئولوژیک که وجوهی از آن را برای اولین بار (در بین متشرعان) در سیدجمال‌الدین اسدآبادی می‌توان دید، یکی از سوغات‌های روشن‌فکری به مذهبی‌هاست. متشرعان به‌مرور و در تعامل با نگاه دستوری و تجویزی روشن‌فکری که سودای مدرنیزاسیون ایران از طریق برنامه‌ریزی و سیاست و توصیه را داشت، از ايشان متأثر شده‌اند و حالا آن‌ها هم به دنبال اسلامیزاسیون ایران و یا به عبارتی، منزه‌کردن ایران از وجوه غیرِشرعی غرب برآمده‌اند. با این حال، هر دو طایفه از تفکر جدی، خالی بودند و نمی‌توانستند تعامل و رویارویی با حاق حقیقت اسلام یا عالم مدرن پیدا کنند و از این‌رو، همواره در کشاکش تحریم یا اباحه‌ي گوجه فرنگی تا ویدئو و ماهواره بوده‌اند.

نگاه تحقیرآمیز و توأم با استهزاي هر دوی این طایفه‌ها به یکدیگر، خود گواه مهمی است بر آنکه پیشرفت، اسلام، ‌تکامل و هر ارزشی را که بدان اعتقاد دارند، چیزی دم‌دستی می‌انگارند که صرفاً به دليل مخالفت «انسان‌های بد» با آن، حاصل نشده است7 و تصور مي‌کنند اگر شاه برود يا حزب توده بیاید یا حزب توده برود يا مصدق بیاید و… همه‌ي آرمان‌ها و آرزوهايشان محقق خواهد شد. متأسفانه این تمایل شدید وجود دارد که امام(ره) نیز چنین توصیف شود. اما دقت در حرکت انقلاب اسلامی و عملکرد و قول و فعل امام(ره) نشان می‌دهد که ایشان، علی‌رغم تسلط بر گفت‌وگوهای سیاسی رایج در بین طوایف موجود در کشور، به هیچ‌وجه چنان نگاهی نداشته است. کاری که امام(ره) کرد، بر اساس رویکردی سنتی بیشتر قابل فهم است تا ایدئولوژیک. هرچند برخی از انقلابی‌ها تمایل دارند امام(ره) را نیز در جریان حرکتی ایدئولوژیک تفسیر کرده و دارای نگاهی اتوپیستی به شمار آورند، اما امام(ره) مراحل انقلاب را کاملاً اقتضایی و گام‌به‌گام طی می‌کرد. او تا مرجع تقلید نبود، اساساً دخالتی برای تصمیم‌گیری انجام نمی‌داد. پس از مرجعیت هم صرفاً با رویکردی اصلاحی وارد کار شد و بر اساس وقایع پیش‌آمده در هر گام، برای گام بعدی فکر می‌کرد، تا آنجا که دید امکان سرنگونی قریب‌الوقوع حکومت پهلوی و حتی جایگزینی حکومت دینی، آن هم مشروط به خواست ملت، فراهم است. چنانکه می‌دانیم پس از پیروزی نیز خود را به عنوان رهبر انقلاب بر مردم تحمیل نکرد و تا زمانی که قانون‌اساسی و خواست مردم، حجت را تمام نکرده بود، ولایت‌فقیه را نپذیرفت. چون مفروض می‌گیرم مخاطب با ماجرای انقلاب آشناست، از ورود به مصادیق اجتناب می‌ورزم.

این برخورد غیرِایدئولوژیک و اقتضایی، اگر از تفکر سلب شود، تبدیل می‌شود به یک برخورد فقهی ساده و عقیم؛ چنانکه بسیاری از فقیهان بدان دچارند. البته در زمانه و تاریخی که اوضاع پیچیده نباشد و امور در جای خود باشند، مشکل مهمی پیش نمی‌آید و فقیهان فتوا می‌دهند و مردم عمل می‌کنند. اما هرگاه که تاریخ در پیچ‌وتاب قرار بگیرد و اوضاع آشفته شود -که اوج آن را امروزه می‌بینیم- به فقیهی نیاز می‌شود که اول، فقیه فقه‌اکبر باشد و بعد فقه‌اصغر؛ یعنی چنانکه در سنت سلف صالح ما قرار داشت و بزرگان اهل فتوا در علوم زمانه‌ي خود نیز مجتهد و صاحب‌نظر بودند و البته اهل سایر فضایل و کمالات نفسانی نیز به شمار می‌رفتند. همانطور که مخاطب هوشمند می‌داند، امام(ره) خود بر فقه‌اکبر تأکید فراوان داشت و طوایف مختلف علوم اسلامی را توصیه می‌کرد به اجتناب از تعصب‌ورزیدن به رشته‌ي علمی خود و تحقیر یکدیگر،‌ چراکه هر علمی جایی دارد و مقامی.

تفکیک فقه‌اکبر از فقه‌اصغر در نزد بسیاری، از معضلات جدی اين روزهاي ماست و البته نگارنده به هیچ عنوان قصد ورود تفصیلی بدان را ندارد. این معضل هر علتی که داشته باشد، یک نتیجه‌ي محتوم دارد و آن از هم‌ پاشیدگی علوم و رشته‌ها و افزایش اختلافات و سردرگمی عوام و خواص است. توصیه به لزوم «هم‌آوردن» این جدایی شاید خوب باشد، اما راه‌حل نیست. راه‌حل را در کجا باید جست‌وجو کرد؟ در فقه‌اکبر یا در فقه‌اصغر؟ مسلماً هر کس با اندک تأمل جواب می‌دهد: فقه‌اکبر. جوانان و فرهنگیان به تأمل و تحقیق بپردازند و بحران تاریخ و عالَم ما را دریابند و برای آن چاره‌اندیشی کنند تا از میان آن‌ها، علامه‌ها و بزرگانی پیدا شوند که منشأ آثار شوند و نتایج تفکرات آن‌ها باعث ارتباط دوباره‌ي رشته‌های علمی گردد و حتی حوزه و دانشگاه هم به خود آیند و آنگاه است که منتظر باشید تا فقیهان و عالمان برای زندگی ما نسخه‌های خوب و مؤثر ارائه دهند.

گمان می‌کنم در پس پرگویی‌ها و مغلقات این نوشتار، حداقل دسته‌ای از خوانندگان حدس بزنند که بقیه‌ي مسیری که طی خواهیم کرد چگونه است. بله حالا ما باید نشان دهیم که اهل فقه‌اکبر هستیم یا فقه‌اصغر. کمی معانی را بسط دهیم: آیا به‌ دنبال پرسش از چرایی و چیستی مشکلات بنیادی دنیای امروز و از جمله عالم خود هستیم یا به دنبال حل مقطعی مسائل روزمره؟ به نظر نمی‌رسد مؤلفان محترم مقالات مذکور و حتي مجله‌ي سوره‌ي انديشه، غرض اصلي خود را اظهار نظر در مسائل روزمره و پيگيري مشکلات متعارف بيان کنند. مگر نه اينکه فقيهان و عالمان و سياست‌گذاران و مجريان و روزنامه‌ها و… متولي اصلي اين امور هستند؟

اگر مخاطب مي‌خواهد فرياد بزند که افکار و تأملات ما بايد در اعمال و رفتار و سياست و اجتماع متبلور شود، از او مي‌خواهيم يک‌بار ديگر نوشتار پيشِ‌رو را از ابتدا و با دقت بخواند و از ياد نبرد که علي‌رغم همه‌ي مساعي ما و علي‌رغم آرزوهاي ما يا دعاهاي شب و نيمه‌شب ما، اوضاع چنين است که مي‌بينيد: ارتباط واقعي و جدي بين تفکرات و تأملات ما با مسائل روزمره به اين راحتي برقرار نمي‌شود. چنانکه نمي‌توان بين مصباح‌الهدايه امام(ره) و سخنان او در دهه‌ي شصت، به راحتي خط و فرمولي ترسيم کرد؛ هرچند هر دو مربوط به يک فرد باشند. نگاه غرب‌شناسي، ناظر به عميق‌ترين لايه‌هاي وجودي-تاريخي بشر است و اين پرسش‌ها و پاسخ‌ها نمي‌تواند چنانکه مي‌پنداريم به سرعت وارد فقه‌اصغر و جريان روزمره‌ي زندگي گردد.

اما اگر چنين باشد که هست، يعني عالم امروزي، بين تفکر و سياست آن، بين فقه‌اکبر و اصغر آن، جدايي انداخته است و دست ما نيست که به اراده‌ي خود بدواً آن را پر کنيم و خط متصلي بين تأملات و تفکرات خود با زندگي و اقتضائات روزمره‌ي آن بکشيم. پس مسائل زندگي عادي را چه کنيم؟ اقتصاد مردم؟ سياست مردم؟ اخلاق و روان و طب و سلامت و… را چه کنيم؟ مگر مي‌توان سال‌هاي سال حوائج ناظر به فقه‌اصغر را معطل گذارد تا روزي تأملات فقه‌اکبر آنقدر عمق و بسط پيدا کند که به جواب‌هاي «خوب» در فقه‌اصغر بينجامد؟ پاسخ مشکل نيست. نه تنها سال‌هاي سال که ما حتي يک ساعت از عمر خود -چه رسد به عمر مردماني که هيچ قرابتي با تفکرات ما ندارند- را نمي‌توانيم معلق نگه داريم. ما از آنجا که انسان‌هايي زمان‌مند و مکان‌مند هستيم، بايد به اقتضائات جاري زندگي توجه کنيم: بخوريم، بخوابيم، معاش داشته باشيم، همسر بگزينيم و… . پس يعني آنکه، بله بايد اجازه داد فقه‌اصغر با منطق دروني خود حرکت کند و تا آنجا که ممکن است به اصلاح امور عادي مشغول باشد و البته که ممکن است من و شما هم گاهي بتوانيم کمکي براي اين اصلاح داشته باشيم. زماني مي‌توانيم کمکي داشته باشيم که دريابيم منطق فقه‌اصغر، ناظر به عرف است (چنانکه اصول فقه علي‌رغم همه‌ي مخالفت‌ها با منطق و فلسفه همچنان بر عرف بنا شده است). لذا بر اساس عرف بايد سخن گفت، مشکلات عرف را بايد فهميد و طبق فهم عرف بايد اين مشکلات را حل کرد. مشکل عرف اين نيست که معناي فعل سياسي چيست، مشکل او اين است که ويژگي‌هاي عيني و قابل ارزيابي سياستمدار خوب چيست.

شايد اگر مسئله به همينجا ختم مي‌شد اختلاف خاصي به وجود نمي‌آمد، اما همه‌ي پيچيدگي مسئله در آن است که آنچه فقه‌اصغر مي‌خوانيم، مدت‌هاست نمي‌تواند از پس مشکلات روزمره‌اي که به طور سنتي متولي حل آن بوده است، برآيد. حتي انقلاب اسلامي و ورود انبوه طلاب به مصادر تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، باعث نشد که فقه، در متن قرار گيرد و همه، يا به صرافت طبع يا آگاهانه، تسليم به اين واقعيت مي‌شوند که منطق جديدي بر مناسبات ما حکم‌فرماست. بر اساس اين منطق جديد، بايد به قانون تن داد، سلسله مراتب را رعايت کرد، به کارآمدي توجه داشت و برنامه‌ريزي کرد. صدالبته که مي‌توان از اين منطق اعراض کرد و درون خلوت خود يا در حوزه و دانشگاه به مسائل مربوط به فقه‌اکبر پرداخت. ولي آنگاه ديگر نمي‌توان ادعا داشت که در زمينه‌ي مسائل عمومي يا فقه‌اصغر نيز داراي نظر و راه‌کار هستيم. چنانکه مي‌دانيم اغلب هم چنين است که صاحب‌نظران اهل فلسفه و کلام و عقايد کم‌تر به دخالت در زمينه‌ي مسائل عمومي مي‌پردازند الا آنکه استدلالي داشته باشند متناسب با زمينه‌ي خود آن منطقه.

شايد براي خيلي تعجب‌آور باشد، چنانکه براي همراهان امام(ره) تعجب‌آور بود وقتي مي‌ديدند که او از گوشت قرباني‌اي که در فرانسه در جاي غيرِقانوني ذبح شده است، نمي‌خورد و صراحتاً آن را حرام اعلام مي‌کند. کاري که امام(ره) انجام مي‌دهد، مشروع‌سازي قانون يک کشور لائيک نيست، بلکه اجتهادي است که با توجه به اقتضائات زمانه انجام مي‌دهد. او دريافته است که نمي‌توان در دنياي مدرن زيست الا اينکه قانون داشت. پس بايد تلاش کرد که قانون‌پذيري -و شايد در آينده اصلاح قانون- را در دستور کار قرار داد و جز اين نمي‌توان راهي براي تمشيت امور پيشنهاد داد. يک درجه از امام(ره) پايين‌تر مي‌تواند مراجع تقليدي باشند که در عين داشتن مقامات عاليه‌ي عرفاني و مشاهده‌ي باطن آدم و عالم امروز، به هيچ عنوان از انجام فعاليت دقيق فقهي سر باز نمي‌زنند و تلاش مي‌کنند دقيق‌ترين احکام را براي مکلفان بيان دارند و حتي اگر مورد پرسش سياسي واقع شوند، در حد توان جواب مي‌دهند؛ مانند آيت‌الله بهجت(ره).

نياز به احکام عمومي در سياست و اجتماع، نيازي صرفاً مربوط به عامه‌ي مردم نيست؛ کساني که مسئوليت نيازهاي آن‌ها را پذيرفته‌ايم و با وعده‌ي جامعه‌اي بهتر، زمام امورشان را در دست گرفته‌ايم. اين نياز مربوط به همه است. مادامي که در اين عالم زندگي مي‌کنيم -عالمي که محيط بر ماست و فعلاً نمي‌توانيم به اراده‌ي خود آن را تغيير دهيم- ناگزير بايد منطق آن را بپذيريم. اين نياز آنقدر بديهي است که توضيح بيش‌تري نمي‌طلبد ولي ناگزير چند مثال ذکر مي‌کنيم.8

هيچ‌يک از ما دوست ندارد وقتي که به بزرگ‌ترين کتابفروشي شهر، در ساعت کاري آن مراجعه مي‌کند، با درب بسته‌ي آن روبه‌رو شود -در حالي که هيچ توضيحي براي اين تعطيلي درج نشده باشد- و دچار اين معظل شود که هم‌اکنون چگونه برنامه‌ريزي کند که به انجام همه‌ي کارهايي که مايل بوده، برسد؟

بعيد است کسي مايل باشد وقتي کارت دانشجويي معتبر و گواهي معتبرتر(!) را به راهنمايي‌ورانندگي مي‌برد تا گواهينامه‌ي رانندگي‌اش را دريافت کند، با اين مشکل مواجه شود که راهنمايي‌ورانندگي، از پذيرش کارت دانشجويي ديجيتالي يکي از بزرگ‌ترين دانشگاه‌هاي کشور سر باز بزند، چه رسد به آنکه اصلاً معلوم نيست با وجود گواهي عکس‌دار معتبر و تأييد شده، چه نيازي به کارت شناسايي هست.

بعيد است کسي دوست داشته باشد وقتي مي‌خواهد مسيري را درون شهر يا بين دو شهر طي کند، هربار با قيمت ديگري روبه‌رو شود و هيچ‌گاه نداند که سرانجام، قيمت واقعي کدام است. حال آنکه در فاصله‌ي چند متري، کيسوک‌هاي ناظران بر وسائل نقليه‌ي فوق‌الذکر قرار دارد.

مسلماً هيچ‌يک از ما مايل نيستيم از صبح تا شب، با هزارويک اتفاق پيش‌بيني نشده‌ي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و… روبه‌رو باشيم. مسلماً خواننده‌ي هوشيار نمي‌خواهد بگويد اين امور را فقه مي‌تواند سروسامان بدهد و به قانون نيازي نيست. بايد دقت داشت که فقه اصلاً در بسياري از مواضع دنياي امروز، جز امضايي نمي‌تواند داشته باشد. قانون ناظر به کارکردها و برنامه‌ريزي‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي است -که البته همه هم کمابيش معنايي غربي دارند- اما چه کنيم که بدون قانون و مجلس و برنامه‌ريزي و… نمي‌توان حتي حداقلي از تمشيت امور را برعهده گرفت.

اصرار بر نگاه استغنايي به فقه‌اصغر در دنياي امروز، اصراري باطل است که نتايجي فاجعه‌آميز به دنبال مي‌آورد. از جمله‌ي اين نتايج اين است که مدعي امکان حضور مستقيم آراي فقهي در حوزه‌ي مسائل اجتماعي باشيم. آيا فقهايي که براي کارهايي چون اعلام روز عيد فطر، امکان توافق نمي‌يابند، مي‌توانند در مسائل ريز اجتماعي که ورودي به آن‌ها ندارند، به حکم واحد برسند؟ آيا بخش‌هايي از حاکميت که طلاب و فقها در آن‌ها حضور بيش‌تر دارند، اندکي، فقط اندکي، از نظر کارآمدي و مشکلات اجتماعي بهتر از ساير بخش‌هاي حکومت است؟ آيا با درافتادن با نهادهاي موجود عالم مدرن مثل مجلس و قانون و احزاب و… کاري مي‌کنيم جز تضعيف بيش‌تر کشور؟ آيا اين حرف چيزي جز سياست در پوستين فکر است؟ آيا اينکه تنها عامل محدودسازي قدرت‌ها يعني تفکيک قوا را مخدوش کنيم، جز اين است که اهرمي در اختيار سياست‌پيشگان قرار مي‌دهيم تا راحت‌تر به دنبال اهوا و هواجس خود باشند؟ مگر نه اينکه قانون و مجلس و تفکيک قوا و… بد است؟ خب، پس مرحله‌ي گذار را تحمل کنيد تا روزي آن آمال و آرزوهاي شما برآورده شود: ديکتاتوري يا توتاليتاريانيسم به مثابه‌ي مرحله‌ي گذار.

همانطور که گفته شد گروهي از ما ايرانيان همواره چنان عطش مدرن شدن داشته‌ايم که فراموش مي‌کرديم اصلاً به چيستي امر مدرن فکر کنيم و به دنبال برخورد حذفي و نابودي همه‌ي نهادهاي سنتي بوديم. غرب براي اين دسته، معشوق شهرآشوبي است که بايد همه چيز را به پاي او ريخت. اما بديل اين ديدگاه اگر اين باشد که غرب يا عالم مدرن يک عجوزه‌ي عشوه‌گر است که مي‌توان به راحتي از کنار آن گذشت هم، دچار سوءتفاهم جدي شده‌ايم. غرب نه با برنامه‌ريزي آمده است و نه با برنامه‌ريزي مي‌رود. غرب يک تفکر و معناست که با يک تفکر و معناي ديگر مي‌رود و تا زماني که تفکر جديدي تحقق تام نيافته است، بايد چنانکه سلف صالح رفتند و چنانکه اساساً شيوه‌ي اهل بيت(ع) در مواجهه با زمانه بود، با مردم مماشات داشت.

اگر ما مدعيان فرهيختگي، چنان آشفتگي آشکار و کلاف کلافه‌کننده‌ي امروز خود را نبينيم، بعيد است بتوانيم مشکلات عميق و تاريخي دنياي امروز را ببينم. چراکه اصلاً رعايت مراتب بين فقه‌اصغر و فقه‌اکبر، خود از شروط فهم زمانه است؛ فهم اينکه در چه زماني زندگي مي‌کنيم و چه اقتضائاتي دارد؛ و الا آنگاه است که به دام ايدئولوژي افتاده‌ايم و امکان اصلاح حداقل‌هايي را که در دست داشته‌ايم هم از دست مي‌دهيم. اتفاقاً اهل بيت(ع) هيچ‌گاه مشکلات عام را بي‌پاسخ رها نمي‌کردند و شايد علت کثرت روايات فقهي مانند، به اين مربوط باشد که مشکلات و مسائل عامه، همواره مد نظر ايشان بوده است. اگر با اين ديد نگاه بکنيم کم‌تر دچار معضلات و تناقضات مي‌شويم. براي روشن‌تر شدن بحث دو مثال ديگر مي‌زنم.

دوستي مي‌گفت در پاسخ يکي از مسئولان که از وي براي کاهش ايدز پيشنهاد خواسته بود، چنين گفته است که از منظر حکومتي البته بايد آن را کاست ولي از منظر اسلامي چيزي بر ذمّه‌ي ما نيست، مگر نه اينکه بيماران ايدز اغلب از معتادان و هوس‌بازان هستند.

دوست ديگري وقتي سال‌ها پيش به او نامه نوشتم که چرا تفکرات فلسفي و عميق را به عملکرد افرادي از اهل سياست نسبت مي‌دهد که هيچ نسبتي با آن‌ها ندارند، اجمالاً پاسخ داد که نسبت‌ نداشتن آن‌ها‌ را قبول دارم ولي دليل اصلي کار من «تکليف» است.

هر دوي اين مثال‌ها -که از دو دوست فاضل نگارنده هستند- نشان‌گر يک تفکر غلط است، تفکري که عالم کنوني را عجوزه مي‌پندارد و نمي‌داند بايد براي آن کاري بکند يا نکند. از سويي کنار نمي‌کشد تا مانند اهل علم و معرفت به کار ديگري بپردازد (راه فقه اکبر) و از سوي ديگر حاضر نيست بفهمد که ورود به سياست و اجتماع و همه‌ي اموري که به «مردم» مرتبط است، يعني پذيرش مسئوليت سياسي. هيچ فرق عمده‌اي نمي‌کند که شما هگل را فيلسوف بزرگي بدانيد يا پوپر يا هيدگر يا ملاصدرا را، در هر صورت، براي ميزان‌شدن نرخ ارز و سکه و مسکن و… -که منجر به از بين‌رفتن اقتصاد انبوهي از خانواده‌ها شده است- بايد فکري داشت و راه‌حلي. اگر اين مراتب عالم حفظ شده بود، دقت مي‌شد که اين همان خواسته‌ي اسلام هم هست. امام سجاد(ع) در دعاي سي‌ام صحيفه‌ي سجاديه (علي قضاءالدّين) از خداوند طلب يادگيري «حسن التقدير» يعني درست اندازه‌نگاه‌داشتن را مي‌کند. برخلاف نظر آقاي بيگدلي، انسان حتي در اعلي مراتب وجودي خود، بايد براي تدبير منزل تلاش کند و اين البته در تفکر متصوفه شايد انکار شود اما در فرهنگ شيعي، انکارناپذير است.

آنگاه است که درمي‌يابيم برخلاف آنچه برخي مي‌پندارند، برخلاف آنچه فيلسوف بزرگ فرانسوي، ميشل فوکو گمان دارد، بين روايت‌ها يا بين دوره‌هاي تاريخي، آنقدر جدايي نيست که نتوان هيچ امر مشابه يا قريبي را پيدا کرد. عقل جزئي و محاسبه‌گر اگر در ذيل عقل کلي و ديني باشد، جاي خود را مي‌يابد و مي‌تواند براي معيشت و ابعاد ظاهري زندگي انسان مفيد باشد و کدام انسان است که از اين ابعاد بري باشد؟ نخورد و نياشامد و نيارآمد؟

آنچه به اجمال در سطور فوق گفته شد، به‌تفصيلي بيش‌تر نيازمند است که بايد در فرصت ديگري به آن پرداخت اما اميد است با دقت بر اصولي که در ادامه مي‌آيد که تلخيصي از کل مطالب فوق‌الذکر هم مي‌تواند به‌شمار رود، دريابيم که چه چيزي بحران امروزي جامعه‌ي ايراني را تشديد مي‌کند:

1- فقه‌اکبر و فقه‌اصغر، هر دو، هميشه لازم هستند. به تعبير هيدگر متأخر، انسان سر در آسمان دارد و پا در زمين. نفي هر يک از اين دو به فاجعه منجر مي‌شود.

2- ما در زمانه‌اي زندگي مي‌کنيم که تعامل اين دو حوزه به هم ريخته است و درست‌شدن اين به هم ريختگي، جز از طريق فقه‌اکبر و تأملات و تتبعات ممکن نيست.

3- نمي‌توان براي تمشيت امور مردمان اعم از خواص و عوام، منتظر صاحب‌نظران فقه‌اکبر و فلاسفه و انديشمندان بود، بلکه بايد با هر آن اندک دانشي که از فقه و اصول و حقوق و غرب و شرق عالم داريم، به اصلاح امور پرداخت. اين اصلاح جز با منطق خود فقه‌اصغر ممکن نيست. به‌ عبارتي، نمي‌توان با فلسفه‌ي بودريار، کانديداي رياست جمهوري را نقد کرد.

4- پذيرش قانون و نهادهاي مدرن، بسط منطق فقه‌اصغر است و اين نه «أکل ميته» است (که نظريه‌ي أکل ميته، خود از عوامل چنين خلط بحث‌هايي است) بلکه اتفاقاً فهم مراتب عالم و حيث تقديرمند انسان و محدوديت‌هاي اوست و اتفاقاً با حفظ همين مراتب و توجه به همين محدوديت‌ها و برداشتن همين گام‌هاي کوچک است که مي‌توان گام‌هاي بزرگ برداشت.

5- خلط بحث بين اين دو حوزه و برخورد عجولانه و بردن بحثي از يک سنت به يک سنت ديگر، نه ‌تنها ما را به مقصود نرسانده و دورتر مي‌کند، بلکه فاجعه ايجاد مي‌کند. آنوقت از هيئتي که حتي در ايجاد معنويت و بسط شعائر الهي و ساير وظايف اوليه‌ي خود مشکل پيدا کرده است و در آن، مداحان جاي روحانيت را غصب کرده‌اند و مانند ستارگان سينما، اسامي‌يشان بر روي در و ديوار نقش مي‌بندد، مي‌خواهيم که به ‌جاي احزاب سياسي تصميم‌گيري کند و شاقول حق و باطل شود و حتي تمدن‌سازي کند. آنوقت براي ارائه‌ي نظريه‌ي خود، نه به حوزه‌ها و مدارس علميه و نزد علماي مبرز فن، که بر سر منبر عوام مي‌آييم و نظريه‌ي عصمت ثانويه‌ي ولي فقيه را به هم مي‌بافيم. آنوقت جوانان بي‌تخصص را درون کارگاه‌هايي که با پول بيت‌المال اداره مي‌شوند، کشانده و براي صدر تا ذيل عالم، اعم از تفکر و فلسفه و عرفان و تفسير و سياست و فرهنگ و سينما و علوم انساني و… دکترين سر هم مي‌کنيم. آنگاه است که اين پرسش پيش مي‌آيد که چرا جوانان، سياست نمي‌فهمند؟ چون راهنمايان اين جوانان، آن‌ها را عادت داده‌اند که به همه‌ چيز از طريق ايدئولوژي نگاه کنند و از قيمت مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا بنيادي‌ترين مشکلات را به گردن عوامل خارجي و داخلي بيندازند. بعد وقتي جواني را ديديم که در چشم به هم زدني، از ايدئولوژي ما به سمت ايدئولوژي‌هاي غربي رفت و يا فرد بي‌تفاوتي در جامعه‌ي مصرفي شد، نبايد جز خود را ملامت کنيم.


 

پانوشت:

1- سوره انديشه، شماره 65-64، ص111

2- سوره انديشه، شماره 65-64، ص120

3- سوره انديشه، شماره 57-56، ص166

4- سوره انديشه، شماره 53-52، ص90

5- سوره انديشه، شماره 55-54، ص93

6- سوره انديشه، شماره 57-56، ص 166

7- يک نمونه از ارزيابي اين رويکرد را در پاسخ تفصيلي دکتر بيژن عبدالکريمي خطاب به عبدالکريم سروش که در سايت‌ها منتشر شد، مشاهده کنيد. نمونه‌ي ديگري را از نگارنده در گفت‌وگو با آقاي زارعي ببينيد: سوره انديشه، شماره 61-60، ص 176.

8- کليه‌ي مثال‌هايي که در اين متن ذکر مي‌کنم، مثال‌هايي است که در نتيجه‌ي ارتباط انضمامي با جامعه و مردمان، از نزديک آزموده باشم و البته واضح است که هزاران از آن‌ها مي‌توان ذکر کرد.