کرونا و مصائب انسان واپسین

کرونا و مصائب انسان واپسین

اشاره:

صاحب این قلم، مدتی پیش در کانال تلگرامی خود، یادداشت کوتاهی درباره ضرورت بازنگری در سیاست بهداشتی کشور در قبال بیماری موسوم به کروناویروس نگاشت. در یادداشت پیش رو تلاش می شود ضمن بیان برخی نکات جدید، نکات مهم آن یادداشت هم شرح بهتری بیابند. آن یادداشت در خبرگزاری ایلنا هم منتشر شد ولی نام بنده اشتباه درج شد. دوستی که این مطلب را در خبرگزاری منتشر کرده بود، خودش هم بیمار شد.

تفاوت متفکر و سایر انسانها -حتی انسان فاضل و دانشمند- در این است که با سخنی که از سر تفکر گفته باشد، چه بسا بتواند راهی باز کند که این راه نه از مسیر همیشگی دانش، بلکه از سیری می گذرد که متفکر در تجربه ای آزاد از وجود به دست آورده است. به همین خاطر است که سخن از سر تفکر، در ظاهر و در نگاهی اولیه، که معمولاً نگاهی است بی تفاوت یا حداقل در تلاش برای مصادره کردن شنیده ای جدید به سمت شنیده ها و دیده های قبلی، چندان مهم قلمداد نمی شود؛ اما با گذر زمان یا اصلاً در همان آنی که مفسری دارای اعتبار، اهمیت سخن را شرح دهد و فریاد زند، بناگاه روشن می شود که راهی جدید گشوده شده است، راهی که بدیهی است تا پایان وفاداران به مسیر قبلی به آن بی اعتماد خواهند بود یا حتی با آن دشمنی خواهند کرد.

دکتر داوری اردکانی در یادداشت کوتاهی که به مناسبت بیماری موسوم به کرونا نوشته بود، چنین گفت: «ظاهرا تكنولوژي با بلاياي طبيعي آسان تر مقابله مي كند تا با شروري كه از خود آن زاده مي شود. تمدن تكنولوژيك چندان كه از نيروهاي مخرب درونش مي ترسد، از قهر طبيعت نمي ترسد.» سخنی از سر تأمل و تأنی است. طب جدید که امروز مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژیها هم شده است، کمابیش موفق شد بیماریهای هراس انگیزی مانند وبا و طاعون را «کنترل» کند. اما نه آنها و نه بسیاری از دیگر بیماریها مانند سل، هیچگاه ریشه کن نشدند. امروز و به ویژه در ایران احساس می شود، اغلب ما انسانهای مقیم جهان تکنولوژیک و دستورالعمل ها و راهنمایی های طب جدید، به انبوهی بیماری مزمن مبتلا هستیم. تا جایی که حافظه ما بخاطر دارد، پدربزرگان و مادربزرگان ما که از تکنولوژی و تجدد و آموزش نوین بهره چندانی نداشتند، به این همه بیماری قلبی و عروقی و سرطان و ام.اس و پارکینسون و صدها بیماری دیگر که ما حتی نام آنها را هم نمی دانیم، مبتلا نبودند و عمری درازتر و زندگی فعال تر و ترس کمتری از بیماری و بیمارستان داشتند. به هر حال هر چه بود گذشت و ما امروز ناگزیریم جوامع را با سیستم پزشکی نوین مدیریت کنیم. اساساً طب های قدیمی، توانایی مدیریت سلامت جامعه را نداشتند و چنین سودایی هم طرح نشده بود. «نظام پزشکی» چنان که فوکو به خوبی بحث کرده است، مربوط است به عصر مدرن و طب مدرن هم بازوی اعمال این نظام پزشکی است و به نظر می رسد این مهمتر است تا این که از قرص شیمیایی استفاده کنیم یا قرص گیاهی. حتی قرص گیاهی و شیمیایی هم باید ابتدا نسبت خود را با نظام سرمایه داری و بازار عرضه و تقاضا و طبعاً فعالان این بازار روشن کنند و به نظر می رسد دیگر آن قدر مطالعه و پژوهش وجود دارد که افسانه موهوم عده ای دانشمند سفیدپوش که در حال بررسی و تصمیم گیری درباره مؤثرترین دارو برای بشریت هستند را فراموش کنیم.

غرض اصلی نگارنده اینجا این نیست که به فلسفه پزشکی بپردازد. به نظر نمی رسد فلسفه پزشکی بتواند چیزی از مرگ و میر بیماران کم کند یا حتی آلام آنها را بکاهد و این روزها، این مهم تر است. این مقدمه ای بود برای توضیح این که وقتی صحبت از راههای جدید در مقابله با بیماری می کنیم، برای چه و با چه پشتوانه ای این را طرح می کنیم. ما تا زمانی که چند مثال از پشتوانه سخنان خود بیان نکنیم، نمی توانیم امید چندانی به شنیدن داشته باشیم. وگرنه کاملاً روشن است که حق این پرسش وجود دارد که فیلسوف را چه به پزشکی؟! اما سوال ما هم در مقابل این است که پزشک را چه به پزشکی؟!! اشاره نگارنده به همان سنت قدیمی است که می گوید موضوع هیچ علمی در خود آن علم بحث نمی شود. پزشکی هم در گرایشهای کلاسیک و اصلی خود، به این پرسش نمی پردازد و شاید نیازی هم به پرداختن ندارد. اما به هر حال جای این پرسش برای علاقه مندان به فلسفه پزشکی همچنان باقیست که پزشک کیست و پزشکی چیست؟

در یادداشت قبلی توضیح داده شد که در بهداشت و درمان سنتی، قرنطینه اساس نیست. دوستی چنین برداشت کرده بود که قرنطینه را در گذشته انسان نفی کرده ایم. در حالی که استفاده از قرنطینه از مشهورات تاریخی و از تجویزات اطبا بوده و هست. مسأله اینجاست که قرنطینه چنین جایگاهی را نداشته است که امروز دارد. طب جدید اساس را بر جدا کردن عوارض سوء فرد فرد انسانها قرار می دهد تا بتواند بیماریها را کنترل کند. طب قدیم باید محیط جمعی و بدن فردی را با هم پاکسازی می کرد و این اساس بود. در واقع طب قدیم، طب توجه به بدن به مثابه یک کل و افراد مرتبط با هم و طبیعت مرتبط با افراد بود. به همین خاطر در کنار دستور به قرنطینه در بیماریهای فراگیر، دستور به پاکسازی محیط و بدن و اطرافیان هم داده می شد.

به سخن دکتر داوری برمی گردیم تا به یادآوریم که حتی موفقیت نسبی و پر اما و اگر طب سنتی در کنترل برخی از بیماری ها، ما را از خطر نجات نداده است. ما از سل و آبله و کزاز و… تا حدی رسته ایم، ولی گرفتار ایدز و سارس و ام.اس و امروز کرونا شده ایم. به عبارت بهتر، انسان موجودی است که تا چیزی را از دست ندهد، چیزی را به دست نمی آورد. تا از وجهی رویگردان نشود، به وجه دیگری رو نمی کند. اتفاق فلسفی که باعث پیدایش طب کلاسیک شد، تبعات و نتایجی داشت و این تبعات و نتایج، همه بهروزی و بهکامی نیست. اگر چیزی را به دست آورده ایم باید بدانیم قبلاً چیزهایی را از دست داده ایم، اگر چه که خود ندانیم.

درباره کرونا وضع تفاوت ویژه ای هم دارد و آن این است که یک بیماری فراگیر است. بیماری فراگیر، یکی از بزرگترین کابوسهای بشر بوده است. ما زلزله و سیل و جنگ و قحطی و مانند آن را همواره به خشم خدایان و مقدرات آسمانی برای ابتلای انسان تعلیل می کردیم. بلایای طبیعی آنقدر هم زیاد نبود که به تفسیر دیگری نیاز باشد. انسان مدرن، انسانی که قرار شد روی پای خود بایستد و تفاسیر دینی و اسطوره ای را به خلوتگاه انسانها تبعید کند، سعی کرد با اساسی جدید و مستحکم از شرور انسانی بپرهیزد و یا اتکا بر تکنولوژی و علم از بلایای طبیعی خود را برهاند. درباره اولی، قضاوت دشوار نیست، مگر این که کسی دلبستگی سنگینی به اسطوره های مدرن داشته باشد. درباره دومی، معمولاً چنین گفته می شود که جوامعی آسیب بیشتر می بینند که هنوز مدرن نشده اند و مثلاً منزلی ندارند که ضدزلزله باشد. هر چند نگارنده کلیت آن را رد نمی کند، اما معتقد است اینجا هم سوءتفاهم کم نیست و اصحاب مدعی این رأی، چندان روزنامه نمی خوانند و از اخبار دنیا آگاهی ندارند. بماند که چند سال پیش نگارنده در یادآوری ماجرای زلزله لیسبون در عید پاک که منجر به تزلزل در دیدگاههای دینی کاتولیکها و پیدایش علم زلزله شناسی شد، نوشته بود که بلایای طبیعی می تواند بهانه ای شود برای تزلزل تفاسیر سنتی انسانها و زمینه ساز پیداش تفسیری نوین. کسی چه بسا این را خوانده بود و بهانه ای قرار داده بود برای حمله به اعتقادات دینی مردم و این ادعای واهی که خرافات مسبب این مصائب ماست و غیره. بسیار گفته ایم و تکرار می کنیم که خرافات همزاد انسان بوده اند و هستند ولی اگر منظور گشت تاریخی و فکری است، این گشت ها تابع هیچ رویداد طبیعی و انسانی نیستند، بلکه یک اتفاق فکری هستند که گاهی رخ می دهند و گاهی نه. این ادعا که خرافه گرایی مسبب بسط کرونا در ایران شده است، حتی ارزش نقد کردن هم ندارد. این دعاوی در خوش بینانه ترین حالت، بلهوسی و جاهل بازی است. کرونا، بیماری زاده از دل تجدد و تکنولوژی است و تهدید کننده نه سلامت فرد، بلکه تهدید کننده کل جامعه و اقتصاد و امنیت و سیاست جهان است. امید این که به زودی بگذرد ولی آیا تصور ظهور ویروس بعدی با توان قتل عام بیشتر، امروز دیگر تصوری سخت و دور است؟ آیا کابوسهای منتشر شده ما در سینما، در حال تحقق نیستند؟!

درباره ابعاد فلسفی و اجتماعی این ماجرا گفتنی بسیار است؛ اما آنچه فوریت بیشتری دارد، این است که از دل این گفتگوها، طرحی بیابیم که شاید بتواند برای کم کردن دردها و ترسها و کمک به آسیب دیدگاه هم بکار آید. راهبردهای طب جدید در این موضوع، مبتنی بر قطع روابط انسانی هستند تا احتمال انتقال ویروس به حداقل برسد. برای درمان ویروس هم تقریباً مانند اغلب بیماریهای ویروسی مشابه، دستورالعمل خاصی وجود ندارد. اساساً به نظر می رسد بیماریهای ناشی از ضعف یا اختلال سیستم ایمنی بدن، از نقاط بحرانی طب کلاسیک باشد. بنابراین بهتر است از دل همین نقطه فلسفی، سخن را ادامه دهیم.

تقریباً اکثر متخصصان در این باور مشترک هستند که ویروس در سیستم ایمنی های مختلف عملکردهای مختلفی دارد. حتی برخی پژوهشگران چینی ادعا کردند دو نوع ویروس کرونای مختلف وجود دارد. کمابیش قبول دارند که ویروس از بدنی به بدن دیگر ضعیف و ضعیف تر می شود. گفته شده است هشتاد درصد کسانی که ویروس وارد بدن آنها می شود، اصلاً متوجه نمی شوند، زیرا که هیچ علامتی از بیماری را ندارند. به عبارت بهتر، تعداد واقعی کسانی که با ویروس درگیر هستند، حداقل و در خوش بینانه ترین حالت 4 برابر تعداد اعلامی است.

از سوی دیگر می دانیم که در ایران امکانات زیرساختی و قانونی قرنطینه وجود ندارد. سیاست چین، سیاستی که موفق به کنترل نسبی ویروس شد، تعطیل کردن کامل شهر و عدم ورود به شهر یا خروج از آن و توزیع رایگان امکانات بهداشتی و اجبار افراد به استفاده از آنها و رعایت دقیق ضوابط از جمله جدا شدن بیماران از منزل و استقرار در بیمارستان بود. صرف نظر از این که چنین قرنطینه سازی سختی در هیچ جای دیگرِ دنیا قابل پیاده سازی نیست، در ایرانی که همه روزه صدها هزار نفر برای اشتغال باید از شهرهای اطراف تهران یا سایر کلان شهرها، به شهر دیگری بروند و امکان تعطیل کردن مشاغل و توزیع امکانات و … وجود ندارد، حتی دستورالعملها هم کاملاً ترجمه شده و آنی تهیه شده اند، این سیاست نمی تواند سیاست موفقی باشد. البته که معنای سخن این نیست که دستورالعملهای موجود را باید دست کم گرفت و سایر زحمات جامعه پزشکی را باید کم خواند. تقدیر و تشکر از زحمت کشان که باید سرلوحه باشد و فراموش نشود، اما وقتی همه اعتراف دارند که سیستم ایمنی می تواند ماجرا را تغییر دهد، چرا تلاشها متمرکز بر امکانات موجود برای تقویت سیستم ایمنی نمی شود. امروز که بالاخره در ایران هم طب سنتی به عنوان یک مکتب طبی معتبر قلمداد می شود(یا للعجب! که مهد طب سنتی باید دیرتر از دیگران آن را بپذیرد) چرا از توان ثابت شده این طب، در شاخه های اصیل و امتحان پس داده آن، استفاده نمی شود که سیستم ایمنی تقویت گردد؟ وقتی که خطر اصلی متوجه کسانی است که بیماری های زمینه ای دارند و وقتی که نقطه قوت اصلی طب سنتی در همین بیماریهای داخلی و زمینه ای است، آیا این ظلم به مردم نیست که دستورالعمل های طب سنتی به اطلاع مردم رسانده نمی شود؟ از این بالاتر، چرا تمهیداتی اندیشیده نمی شود که راهکارهای طب سنتی به شکل ارزان و دقیق در دسترس قرار گیرند و مردم به استفاده از آنها تشویق نمی شوند؟

البته که نگارنده ندیده است هیچ متخصص واقعی در طب سنتی، دستورالعملهای طب کلاسیک اعم از قرنطینه و … را رد بکند و کم اهمیت بداند، اما این چه اصراری است که دستورهای طب سنتی مغفول می شوند به ویژه که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر درمانی براحتی قابل اجرا هستند و می توانند باعث خلوت تر شدن بیمارستانها شوند و بسیاری از بیماران را در خانه درمان کنند؟

انسان هیچگاه با یک راه زندگی نکرده است و راههایی که انسان در نگاه اول در دست دارد، همیشه بهترین راه نیستند. تصلب بر وضع موجود، گاهی معنایی جز نابودی نمی دهد.

 

 

 

یک بام و دو هوای حجامت در ایران

یک بام و دو هوای حجامت در ایران

اشاره: این یادداشت کوتاه درباره سیاست یک بام و دو هوای کشورمان در موضوع حجامت نوشته شده است. یادداشت از سند و مدرک ناشناخته‌ای برای توضیح این موضوع بهره نبرده است و متکی بر اطلاعات مشهور است. این چند سطر به دستور استاد گرانقدری نگاشته شد و من منتظر خواهم بود تا خود ایشان طبق وعده ای که فرمودند خاطرات خواندنی خود را به آن اضافه کنند.

امروز تقریباً در هر شهری از ایران که باشید، به راحتی می‌توانید مطب‌ها یا مراکز بهداشتی و تزریقاتی را در خیابان‌ها مشاهده کنید که در آن‌ها انجام حجامت با تابلو یا نوشته‌های مشابه تبلیغ می‌شود. علاوه بر آن، شاید کمتر کسی باشد که طی یکی دو دهه اخیر درباره حجامت و خواص آن چیزی نشنیده باشد. اینجا قصد نداریم خیلی به بحث پزشکی درباره حجامت بپردازیم چرا که این کار نیازمند وقتی موسع است و دیدگاه‌ها درباره این موضوع نیز مختلف است. موضوع این یادداشت در واقع یک معضل اجتماعی یا شاید بتوان گفت سیاسی است که علی‌رغم همه برجستگی که دارد، از چشم‌ها پنهان مانده است و توجه به آن می‌تواند ردپایی باشد برای کشف بسیاری از ناگفته‌های اخلاق پزشکی و اقتصاد پزشکی در کشور ما.
1-حجامت چیست؟ حجامت یا به عبارت دقیق تر، حجامتِ تر (cupping)، همان خونگیری با ایجاد خلاء است که قدمتی از 1500 سال قبل از میلاد (سه هزار سال ق.م هم گفته شده است) تا کنون دارد و هم مسلمانان و هم چینی‌ها مدعی هستند که فن بومی آن‌هاست. در طب سنتی ایرانی یا همان طب اخلاطی، حجامت به صورت مبسوط بحث شده است. حجامت در طب سنتی می‌تواند هم برای پیشگیری و هم برای درمان استفاده شود اما چه برای حفظ سلامت و چه برای درمان و بهبودی، قوانین دقیقی و ظریفی وجود دارند که بی‌تفاوتی درباره آن قواعد، می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. نیازی به گفتن نیست که اگر چه این قواعد زیاد و متنوع هستند اما چون حجامت یکی از بهترین و مجرب‌ترین فنون برای خارج کردن اخلاط زائد حساب می‌شود، همچنان در بین اطبای سنتی محبوبیت زیادی دارد.
صرف‌نظر از اختلافاتی که بین خود اطبای قدیم و جدید طب سنتی وجود داشت و دارد، که البته وضع طبیعی هر علمی است، برخی از متغیرهایی که در انجام حجامت یا در تعیین نوع حجامت باید لحاظ گردد به این شرح هستند:
1.شرایط مربوط به خود بیماری و بیمار: سلامتی یا بیماری فرد، جنس بیمار، سن بیمار، شدت بیماری، مرحله بیماری، مزاج ذاتی بیمار، مزاج عارضی بیمار، مزاج عضو یا اعضای بیمار، نوع خلط ماده بیماری و…
2.شرایط زمانی: سال، فصل، ماه قمری، ماه رومی، روزهای ماه، روزهای هفته، ساعات روز، شرایط خاص فلکی، وضع آب و هوا در هر یک از این موارد و…
3.شرایط مکانی: مزاج جغرافیای محل زندگی، مزاج محل انجام حجامت و…
4. تغذیه و دارو: مزاج غالب غذاهای بیمار، فاصله بیمار با غذای بعد و قبل از حجامت، روند دقیق داروهای مصرف شده توسط بیمار در طی دوره درمان، داروها و غذاهایی که بیمار باید بعد از حجامت مصرف کند و…
5.انواع حجامت: مشخص کردن هدف از حجامت (بهداشتی، درمانی، تسکینی)، توجه به روش درست بادکش و تیغ زدن، شرایط تعیین انواع حجامت سرد و گرم و تر و خشک، تعداد دفعات حجامت و نیز حجامت‌هایی که برای هر یک از اعضای بدن به صورت جداگانه لازم است. برخی از انواع حجامت، ویژگی‌هایی را مختص به خود هم دارا است.
طبیب برای دستور دقیق حجامت باید همه این شرایط را در همدیگر ضرب کند و تشخیص دهد که آیا حجامت در این وضع صلاح است یا نه. بخاطر همین شرایط است که نمی‌توان هیچ قاعده مطلقی به صورت انتزاعی و بدون تشخیص شرایط بیمار در این باره بیان کرد.
2-طب کلاسیک (پزشکی کنونی) چه نگاهی به حجامت دارد؟ اثرات مورد ادعای طب سنتی درباره حجامت، باعث گشته است که پزشکان کلاسیک هم با روش تحقیق جدید، پژوهش‌هایی در این زمینه انجام دهند. ظاهراً نتایج اغلب این پژوهش‌ها به شکلی بوده است که در آن، آثار مورد ادعا در حجامت نه کاملاً رد و نه کاملاً اثبات شده است. به عبارتی، برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آثار مثبتِ درمانی و بهداشتی در حجامت هست، ولی این پژوهش‌ها موفق نشده‌اند این آثار را در شرایط متعدد و با متغیرهای مختلف بسنجند و به نتیجه شفاف و قاطعی برسند. به همین خاطر پزشکی جدید همچنان درباره حجامت مردد است. بدیهی است که منظور از پزشکی مدرن، برآیند کلی نظر پزشکان است وگرنه حجامت در بین خود این پزشکان، هم طرفدار جدی دارد و هم مخالف جدی. بنابراین در چند جمله اگر خلاصه کنیم، حجامت در پزشکی مدرن دارای جایگاه خاصی نیست. هیچ یک از متغیرهای فوق‌الذکر در طب سنتی، مانند زمان و مکان حجامت، احوال بیمار، کیفیت حجامت و… در پزشکی جدید معنای محصلی ندارند. به عبارت واضح تر، پزشکی جدید نمی‌تواند هیچ اظهارنظری درباره کم و کیف شرایط انجام حجامت داشته باشد. تنها چیزی که می‌توان از پزشکی جدید درباره حجامت پرسید این است که آیا این کار را می‌تواند به عنوان یک فعالیت بهداشتی-درمانی مجاز بداند یا نه؟ ممکن است در نگاه اول چنین به نظر برسد که پاسخ منفی است، اما دقت داشته باشیم این که پزشکی جدید درباره حجامت به نتیجه خاصی نمی‌رسد، به معنای این نیست که ضرورتاً این کار غیر مجاز باشد، زیرا علم پزشکی حتی در شکل ایده آل خود صرفاً یکی از منابع تصمیم‌گیری سیاسی است و نه تنها مرجع تصمیم‌گیری. به همین خاطر در اغلب کشورهای دنیا، مکاتب طبی بدیل کمابیش آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. خون درمانیِ سنتی هم (که تا قبل از طب مدرن در اروپا رواج داشت) از این امر مستثنی نبوده است. اما به هر حال مسأله اصلی نوشتار حاضر، این نیست. نتیجه سخن تا بدینجا این است که طب مدرن نمی‌تواند درباره کم و کیف شرایط حجامت، قضاوتی انجام دهد.
3-آیا طب مدرن در ایران، مبنایی برای حجامت قائل است؟ دست بر قضا، در ایران نیز هیچ‌گاه مراکز رسمی بهداشتی و درمانی، حجامت را تأیید نکردند، بلکه حجامت (می‌توان گفت) به وزارت بهداشت و درمان تحمیل شد. بین اطبای سنتی چنین مشهور است که علیرضا مرندی بیشترین مخالفت را با طب سنتی داشت. اما در سال 77 بود که رسماً ممنوعیت حجامت ابلاغ شد. این در حالی بود که همزمان حجامت در برخی کشورهای اروپایی مانند انگلستان آزاد بود. در سال 1380 و در شرایطی که برخی اطبای مشهور سنتی به تحمل مجازاتهایی از جمله زندان محکوم شده بودند، ابلاغیه وزارت بهداشت توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. با این حال دو سال طول کشید تا وزارت بهداشت، مقررات حجامت را اعلام کند. بر طبق قانون ابلاغی وزارت، تنها پزشکان کلاسیک هستند که اجازه حجامت کردن دارند و طبعاً فعالیت آن‌ها باید زیر نظر وزارت بهداشت صورت پذیرد. این مراکز موظف هستند که از درج نام «حجامت» بر روی تابلوی مرکز خود اجتناب کنند. همچنین باید تلاش کنند تا به مردم ارزش معنوی اهدای خون توضیح داده شود تا آن‌ها بجای حجامت به اهدای خون بپردازند. از آن زمان تا کنون، وزارت بهداشت همچنان بیان کرده است که به «مؤسسه تحقیقات حجامت ایران» و هیچ مؤسسه دیگری مجوز نداده است. به این اضافه کنید سیاست‌ها و تعابیر تند سازمان انتقال خون را که همواره اذعان دارد حجامت فعالیتی پرخطر است و باید بجای آن اهدای خون جایگزین شود و حتی گاهی صراحتاً خواستار ممنوع شدن آن می‌شوند و اگر کسی مرتکب این عمل شود، سازمان انتقال خون حداقل تا شش ماه از پذیرش خون او اجتناب می‌کند.
به نظر می‌رسد کمابیش مسأله واضح شده است. از سویی پزشکان، مسؤولان سازمان انتقال خون و برخی مسؤولان وزارت بهداشت، گاهی صراحتاً و با تندترین الفاظ ممکن به حجامت حمله می‌کنند و درخواست ممنوعیت کامل آن را دارند و زمانی که چنین حملاتی را ندارند نیز از ارائه مجوز به اطبای سنتی و مؤسسات ایشان ابا دارند، از سوی دیگر در همین وزارت بهداشت، به حجامت مجوز داده می‌شود، آن هم به پزشکانی که طبق رشته و مکتب تحصیلی آن‌ها حجامت هیچ قیود و شرایط شفاف و اثبات شده‌ای ندارد و در خوش‌بینانه ترین حالت به عنوان یک فرضیه در دانشگاهها قابل بررسی است.
4-این تضاد را از نظر علمی و از هیچ نظر معقول دیگری نمی‌توان درک کرد. رد یک فن از نظر علمی و بعد مجوز دادن به همان فن از نظر همان علم، یعنی فلان عمل طبی از نظر ما همزمان هم موجه است و هم موجه نیست و چنان که می‌دانیم درک امتناع اجتماع نقیضین یکی از اولیه‌ترین توانایی‌های هر انسان سالمی حتی در بدوی‌ترین قبایل است. در واقع تنها راهی که مسأله اصل مجوز و نیز انحصاری بودن مجوز انجام حجامت را به پزشکان کلاسیک فهمیدنی می‌کند، دقت به وجه اقتصادی حجامت است. مرکز حجامت مانند تزریقات نیست که محدودیت‌های قانونی چندانی داشته باشد. یک پزشک می‌تواند به راحتی با کسب مجوز و دایر کردن یک مرکز بهداشتی، درآمد قابل توجهی به درآمد ثابت خود اضافه کند. این درآمد اگر وارد چرخه اقتصادی طب سنتی شود، منجر به قدرت‌یابی طب سنتی می‌گردد و این مسأله ای نیست که از چشم سیاست‌گذاران درمانی پنهان بماند. (هر چند هیچگاه در طب سنتی این میزان از حجامت بی رویه و بدون قاعده پذیرفتنی نیست.) اگر این مسأله، یعنی اولویت اقتصادی پزشکی درست فهمیده شود، شاید راحت تر بتوانیم بفهمیم چرا مسؤولان سازمان انتقال خون، این قدر از گسترش حجامت خشمگین می‌شوند و نگران ثواب و آخرت اهداکنندگان خون هستند. (نیازی به یادآوری نیست که خونی که شما اهدا می‌کنید، چند روز بعد که برادر شما بستری شد، به شما فروخته خواهد شد.) امیدوارم فعلاً همین مثال به عنوان یک تلنگر پذیرفته شود تا در آینده توضیح بیشتری درباره وجه نهادی طب و ارتباط آن با اقتصاد و سیاست داده شود.
در پایان یادآور شوم که وقتی گفته می‌شود پزشکی کلاسیک نمی‌تواند در مسأله حجامت چندان ورودی داشته باشد، به این معنا نیست که حجامت را باید به دست دلاک‌ها و افراد ناآگاه دیگری سپرد، چنانکه این مورد هم امروز متداول است. در واقع نقد ما، یعنی فقدان توانایی علمی برای اظهارنظر درباره حجامت به هر دو دسته وارد است، هم پزشکان کلاسیکی که در طب سنتی تخصصی ندارند و هم افراد تجربی و غیرمتخصصی که به صورت مخفیانه و غیر مخفیانه از این راه کسب درآمد می‌کنند.

این پیوند را مطالعه کنید: treatment.tbzmed.ac.ir/uploads/30/CMS/user/file/47/nezarat/hejamat.pdf

دیدگاه طب سنتی درباره مصرف گوشت

دیدگاه طب سنتی درباره مصرف گوشت

از نظر طب سنتی ایران، مصرف اصلی و اولیه چه به عنوان غذا و چه به عنوان دارو، از گیاهان صورت می پذیرد. اما مصرف گوشت هم به عنوان غذا و هم به عنوان دارو در این طب پذیرفته شده است. ورود تفصیلی به دیدگاه اطبای قدیم در این مورد کاری سخت است و فنی. اما آن مقدار که برای استفاده عمومی ما مفید باشد، چند نکته درباره دیدگاه اطبای سنتی گذشته و اکنون، تقریر می شود.

1- در طب سنتی استفاده از گوشت حیوانات گوشتخوار، طرفدار ندارد.

2- برخی حیوانات جنگلی یا دشتی مانند آهو و گوزن یا برخی پرندگان کوچک مانند تیهو، دراج و کبک در طب سنتی به عنوان غذا پذیرفته شده اند اما هر یک آنها احتیاطهایی دارند و نباید گمان کرد که بدون چاشنی و برای همه قابل استفاده است.

3- در بین حیوانات اهلی که انسانها همواره به گوشت آنها به چشم غذا نگاه کرده اند، طب سنتی به تفصیل نظر می دهد و مضرات و فواید هر یک را بیان می کند. در حال حاضر، مرغ، شتر، گاو، گوساله و گوسفند بیشترین حجم غذاهای گوشتی انسانها هستند. نگاهی داشته باشیم به نظر طب سنتی درباره این گوشتها:

  • گوشت ماهی: بین طب سنتی و جدید درباره گوشت ماهی اختلاف نظر وجود دارد. از نظر طب سنتی، گوشت ماهی یکی از بدترین غذاهاست. اگر کسی اصرار دارد آن را مصرف کند، بهتر است چند ساعت آن را در آبلیموی طبیعی و پیاز قرار دهد و با روغن های کارخانه ای آن را نپزد و در شب مصرف نکند و همراه آن خرما یا شیره انگور مصرف کند. اگر سرد مزاج یا مسن یا خانم است، با وجود همه این احتیاطها، باز هم آن را کم مصرف کند. کسانی که به بیماری مزمن سرد مبتلایند مثلاً کم خونی دارند یا ام اس دارند یا بیماری اعصاب، بهتر است اصلاً ماهی مصرف نکنند. افراد کاملاً سالم و گرم مزاج هم با ذکر آن احتیاطها مصرف کنند.
  • گوشت مرغ: گوشت مرغ برای انسانِ سالم و معتدل خوب است. این گوشت فربه کننده است و رطوبت را بالا می برد. گوشت خروس طبعاً بهتر است چون گرم تر است. افراد سرد مزاج نباید زیاد گوشت مرغ بخورند. اما این مربوط به مرغی است که در شرایط طبیعی رشد کرده باشد. در واقع مرغهای ماشینی که اکنون در بازار هستند، غذاهایی بیماری زا و به شدت مضرند. همچنین با توجه به این که هم سردی و هم رطوبت در انسانهای زمانه ما بیشتر از حد تعادل است، نمی توان مصرف گوشت مرغ را توصیه کرد. اگر کسی به گوشت مرغ بومی که جوان و تازه هم باشد، دسترسی دارد، مصرف آن همراه با ادویه بد نیست. ولی اگر سرد مزاج است و یا اضافه وزن دارد، باز هم در مصرف آن نباید افراط کند. گوشت غاز، مرغابی و اردک هم دیر هضم است و بهتر است استفاده نشود.
  • گوشت گاو: این هم یکی از بدترین گوشتهاست. گوشت گوساله تا حدی و گاو بیشتر، سودازاست و باعث بسیاری از بیماری ها می شود. علاوه بر این، گاوها نیز مانند مرغها، امروز به صورت صنعتی و در شرایطی به شدت غلط و غیر بهداشتی پرورش داده می شوند. این امر مضرات آنها را افزون کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود گوشت گاو و گوساله نیز از سبد غذایی خانواده حذف شود. اگر به هر دلیلی باز مایل به استفاده از آن بودید، همراه آن از ادویه و روغن زیتون و امثال آن استفاده کنید. استفاده از مسهل، بعد از مصرف گوشت گاو و ماهی توصیه می شود. طبعاً استفاده دارویی در هر سه مورد فوق مستثناست.
  • گوشت شتر: گوشت شتر از سه مورد بالا بهتر است و هنوز هم به شدت آنها گرفتار صنعتی شدن نشده است. از طرف دیگر به دلیل گرمای زیاد، دربرابر سمومی که مصرف می کند، مقاومت بیشتری دارد. اما افراد دارای مزاج گرم نباید در مصرف گوشت شتر افراط کنند. یا لااقل همراه آن چاشنی های سرد مانند سرکه بخورند. گوشت شتر مرغوب، شتر عربی است و نه شتر علف خوار. در شتر نیز مانند سایر گوشتها، حیوان جوان و نر اولویت دارد.
  • گوشت گوسفند: گوشت گوسفند از نظر طب سنتی بهترین گوشتی است که انسان می تواند بخورد. این گوشت گرم ولی معتدل است و با همه طبع ها کمابیش سازگار است. گوشت گوسفند برای خون سازی فوق العاده مفید است و ما قبلاً نحوه تهیه عصاره استخوان راسته را که درمان کم خونی و بیماری های پوکی استخوان و مشابه آن است، عرض کرده ایم(اینجا) . همچنین کسانی که مشکل زخم معده یا سایر سردیهای مشابه در معده دارند با خوردن گوشت گوسفند سالم امکان درمان کامل دارند. قبلاً که گوشتها پرواری نبود، انسانها با خوردن یک ماه کباب بره به ویژه به صورت ناشتا، از زخم معده نجات می یافتند. البته الان که گوسفند نیز پرواری است، باز هم به دلیل گرمی طبیعی آن و این که خوردن اضافه از حد ازت، باعث مرگ دام می شود، باز هم گوشت گوسفند آثار مثبتی را حفظ کرده است و همچنان می توان آن را بهترین گوشت نامید. ضمن این که به ویژه در غرب کشور، به دست آوردن گوشت پروار نشده راحت است. درست کردن آبگوشت با گوشت گوسفند، متعادل ترین غذای ایرانی را به دست می دهد.
  • احتیاطهای گوشت گوسفند: افراد گرم مزاج بهتر است همزاه گوشت گوسفند کمی سماق هم مصرف کنند. خوردن بقیه اندام گوسفند مانند گوشت او توصیه نمی شود. برخی اندام او مانند مغز مفید است و برای مابقی اندام او مانند پاچه یا زبان و… باید با متخصص طب سنتی مشورت کنید تا حسب مزاج و بیماری شما نظر بدهد. اما نکته مهمی را باید اینجا عرض کنم و آن شایعه مفید بودن جگر گوسفند است. متاسفانه بسیار می شنویم که پزشکان برای تقویت افراد به ویژه افراد کم خون، آنها را سفارش به خوردن جگر گوسفند می کنند. از نظر طب سنتی، جگر طبع گرم و تر دارد و بنابراین احتمال آن هست که بتواند فوایدی داشته باشد، اما دقت کنید که اولاً بسیاری از جگرهای موجود در بازار جگر گاو هستند و شما این را نمی توانید تشخیص دهید، ثانیاً این که جگرهای موجود کهنه هستند و از نظر شرایط بهداشتی قابل تایید نیستند و دست آخر این که اصلاً ارزش غذایی چندانی ندارد و این صرفاً خوش مزه بودن آن است که باعث پر طرفداری آن شده است. ما برای درمان کم خونی نسخه های دقیقی داریم و نیازی به مصرف این غذای مشکوک نیست. اما درباره دل و قلوه، مسأله شدیدتر است. دل و قلوه هر دو سوادزا هستند و بسیاری دیرهضمند و خوردن آنها به ویژه برای افراد بیمار، پیر و زنان باردار می تواند حتی خطر مرگ هم داشته باشد. (زنان باردار و مبتلایان به صرع بهتر است حتی جگر گوسفند هم مصرف نکنند.) اگر با این همه کسی قصد مصرف جگر داشت، اگر که سردمزاج بود همراه آن ادویه تند و اگر گرم مزاج بود همراه آن سرکه و گشنیز بخورد.
  • بر خلاف جگر و دل و قلوه و تا حدی کله پاچه، مصرف شش یا همان جگر سفید هر چند زیاد خوشمزه نیست، اما برای پاکسازی بدن مفید است. سیراب-شیردان هم یکی از غذاهای محبوب و مفید در طب سنتی است. همراه آن به عنوان چاشنی می توانید از سرکه یا آبغوره یا آبلیمو یا شربت رب انار (همه طبیعی باشند) استفاده کنید. این غذا، صرف نظر از این که همه فواید جگر را دارد، تقریباً طبع معتدلی دارد و حتی برای بیماران هم مفید است.
  • سایر محصولات دامی: تخم پرندگان می تواند فوایدی داشته باشد. مشهورترین آنها همین تخم مرغ، اگر به صورت بومی تهیه شده باشد و نه ماشینی (در این صورت زرده پر رنگی دارد و بوی آن هنگام سرخ کردن، خانه را پر می کند.) بسیار مغذی است ولی نباید زیاد آن را مصرف کرد. وقت مصرف آن نیز صبحانه است و نه شام. همراه آن نمک و آویشن و امثال آن خورده شود. به هیچ وجه همراه ماهی، تخم مرغ مصرف نشود. افراد بیمار قبل از مصرف آن با طبیب مشورت کنند چون برای اغلب بیماران مضر است. در بین شیرها، بهترین، شیر گاو است و پس از آن شیر بز. در بین روغنهای حیوانی، بهترین روغن حیوانی، روغن گاو است. برای سالمندان روغن کنجد و زیتون بیشتر توصیه می شود تا روغن حیوانی.
  • یادآوری: باز هم یادآوری می کنیم که گوشت حتی اگر بهترین هم باشد نباید تبدیل به غذای غالب ما بشود و باید در حاشیه قرار داشته باشد. افراد هر چقدر گرم مزاج تر و قوی تر و سالم تر و دارای فعالیت بدنی شدیدتر باشند، بهتر می توانند گوشت را هضم و جذب کنند. درباره لبنیات ولی توصیه بیشتری به استفاده شده است. در لبنیات بهترین همه شیر است و بدترین همه ماست. اگر ماست را از غذای خود حذف کردید، نگران نشوید، چیزی را از دست نداده اید.
  • پی نوشت: برای جبران مالی هزینه استفاده از گوشت گوسفند یا گوشت مرغوب گوسفند، کافی است مصرف گوشت را کم کنیم یا مصرف سایر انواع گوشت را کنار بگذاریم یا به حداقل برسانیم. ضمن این که هزینه تهیه سیراب شیردان که خواص بسیاری هم دارد، در اغلب شهرها بسیار اندک است.
گوجه های رویایی

گوجه های رویایی

فصل بهار، فصل رویش انواع میوه های زیبا و خوشمزه است که می توانند طراوت و انگیزه را به زندگی ما عطا کنند. آلوچه یا گوجه سبز، یکی از مهمترین آنهاست. رژیم میوه های فصلی را بهتر است با آلوچه آغاز کنید. این رژیم خیلی ساده است و در عین حال مورد نیاز همگان. رژیم گوجه سبز می تواند برای بهبود بسیاری از بیماری های صعب العلاج از جمله سرطان مفید باشد. افراد سالم نیز می توانند با این رژیم که باید حدود «دو ماه» ادامه داشته باشد، پاکسازی مهمی را جهت پیشگیری انواع بیماری های داخلی انجام دهند. با توجه به این که مصرف خام این میوه برای افراد کهنسال، سردمزاج و یا افرادی که دستگاه گوارش ضعیف دارند، خالی از عوارض نیست، نسخه زیر را پیشنهاد می کنیم که می تواند مورد استفاده همه قرار گیرد. قبل از آن، یادآوری کنم که این رژیم زمان مند است و باید در همین فصل بهار انجام شود و کسانی که هنوز مصرف آن را آغاز نکرده اند، بهتر است زودتر آغاز کنند تا نتایج آن را ببینند.

1- مقدار زیادی آلوچه را پس از شستشو در قابلمه می ریزید و به همراه آب زیر شعله ملایم می پزید. کم کم به آب مقداری عسل یا شیره انگور یا سایر شیرینی های مشابه طبیعی اضافه کنید. بعد از این که میوه ها از هسته تقریباً جدا شد، شعله را خاموش کنید تا حرارت آن پایین بیاید. سپس با فشردن میوه ها در صافی، پوست و هسته را جدا کنید و دور بریزید و آب و بقیه مواد را در یخچال نگه داری کنید و هر روز از این شربت بین یک لیوان تا دو لیوان مصرف کنید. طرز تهیه لواشک نیز به همین صورت است، قفط بجای شربت آن را در فضای باز پهن می کنند تا خشک شود. این شربت را در فصلهای بعدی با آلوزرد یا آلو قطره طلا نیز تهیه کنید.

2- هر روز در غذای خود، حدود ده عدد آلوچه بریزید و اجازه دهید همراه غذا بپزد و آن را همراه با وعده های غذایی مصرف کنید.

کسانی که به بیماری های داخلی مبتلا هستند، باید هر دو کار را برای درمان یا بهبودی انجام دهند و کسانی که نیستند، اگر یکی را هم مداوم انجام دهند کافی است. هنگام مصرف خام این میوه، کمی هم نمک بخورید. اگر پس از چند روز مصرف میوه، دفع روانی نداشتید، بهتر است از ملین های طبیعی استفاده کنید. زیرا اگر دفع صورت نپذیرد، فایده زیادی مترتب نخواهد بود. اما افرادی که طبع خیلی خشکی نداشته باشند باید دفع روانی به دست آورند. در این صورت جلوی آن را نگیرید.

پس از انقضای فصل آلوچه، باید رژیمهای بعدی میوه ای یکی پس از دیگری انجام شوند تا پاکسازی بدن به شکل کاملی صورت بگیرد. مهمترین رژیمهای فصلی میوه ای، در همین وبلاگ نوشته شده اند.

با هیولای ام اس چه کنیم؟

با هیولای ام اس چه کنیم؟

مبتلایان به ام اس در کشور ما بسیار زیاد هستند و هنوز هیچ راهی برای پیشگیری و درمان این بیماری مرموز و آزاردهنده یافت نشده است. در این جا چند سطری درباره خود بیماری، راههای پیشگیری و درمان طبق نظر طب سنتی عرض خواهم کرد. بنا بر اختصار است، بنابراین کسانی که می خواهند بیشتر بدانند خودشان به منابع رجوع کنند.

1- ام اس چیست؟ بیماری فلج چند گانه یا (Multiple sclerosis) یک بیماری تقریباً ناشناخته است که در آن سلولهای عصبی مغز و نخاع آسیب می بینند و باعث می شوند فرد از طریق حمله های گاه و بیگاه دچار فلج، دوبینی، نابینایی و عوارض مشابه به صورت موقت یا دائمی شود.هیچ نوع شناخت قطعی از ام اس در طب رایج وجود ندارد. از نظر طب سنتی، ام اس، تجمع سودای ناشی از فلزات در سیستم عصبی است و هم قابل پیشگیری است و هم از لحاظ نظری قابل درمان است. از نظر عملی هم ظاهراً بسیاری از مبتلایان ام اس از طریق طب سنتی درمان شده اند. فقط باید دانست که همچون اکثر بیماری های سودایی و به ویژه بیماریهای مربوط به سیستم ایمنی بدن، درمان آن نیازمند صبر و حوصله و جدیت بیمار و کمک های اطرافیان است.

2- چرا مبتلا می شویم و چگونه پیشگیری کنیم؟ امروزه به دلیل زندگی صنعتی، در بسیاری از غذاها، داروها و آب و هوای ما مقادیر قابل توجهی فلز وجود دارد که چون قابل جذب نیستند، در قسمتهای مختلف بدن متمرکز می شوند. تمرکز آنها در سیستم عصبی و نیز در مفاصل، زمینه ساز ابتلای به ام اس است. طبق پژوهشهای بسیاری از طببیان سنتی (مثلاً موسسه پیک شفا) یکی از اصلی ترین راههای ورود این فلزات، موادی است که برای پر کردن دندان به کار می رود.بدین منظور لازم است اولاً با رعایت بهداشت دهان و دندان که قبلاً توضیح آن داده شده است، (اینجا) خود را از پر کردن دندان بی نیاز کنید و ثانیاً اگر واقعاً نیاز ضروری پیدا کردید، از آلماگم یعنی مواد تیره استفاده نکنید که این مواد متهم ردیف اول ایجاد ابتلا به ام اس هستند و از کامپوزیت (مواد سفید رنگ) استفاده کنید.

بعد از مسأله دهان و دندان سعی کنید در سایر مسائل نیز نسبت به مصرف فلزات دقت کنید. مثلاً امروز درباره خواص ظروف مسی زیاد گفته می شود که درست هم هست. اما ظرف سازان، برای سودجویی، روکشِ داخل ظرف را از فلزات دیگر (گمان می کنم سرب باشد) می سازند که این روکش خیلی زود از طریق غذاهای طبخ شده  خورده می شود.

همچنین سعی کنید در شهرهایی که آب آنها مشکوک به آغشتگی با فلزات زیاد است، زندگی نکنید. متهم ردیف اول اینجا اصفهان است. اصلاً زندگی در اصفهان به دلیل آب و هوای سودازا خود یکی از عوامل مهم ابتلا به ام اس است. زاینده رور قبل از ورود به آب شهری یا کشاورزی ابتدا وارد کارخانه ذوب فلزات می شود و برای سرد کردن فلزات از آن استفاده می شود. کسانی که در اصفهان زندگی می کنند باید برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های مختلف سودایی، جدیت بیشتری به خرج دهند.

سایر عوامل سودازا هم می تواند احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش دهد. بنابراین همه از جمله کسانی که طبع پایه و مادرزاد آنها سرد و خشک(سودا) است، (برخی نورولوژیستها گفته اند که افراد زیبا بیشتر در معرض ام اس هستند، از نظر ما به این دلیل است که سودایی مزاجها معمولاً زیباترند) همچنین کسانی که زندگی آنها بیشتر به صنعت و مواد شیمیایی مربوط است باید سعی جدی تری برای زندگی طبیعی، سالم و اصولی مصروف سازند و برنامه های مرتبی برای پاکسازی بدن داشته باشند. بانوان نیز به دلیل جنسیت سرد، بیشتر در معرض ام اس هستند. ما در نوشته های قبلی بسیاری از راههای پاکسازی بدن را از جمله رژیم های دو هفته ای و نیز رژیم های میوه ای را عرض کرده ایم که می توانید براحتی از وبلاگ مطالعه کنید.

3- آیا مبتلایان درمان می شوند؟ ام اس از لحاظ نظری در طب سنتیِ واقعی و نه طب های سنتی در دانشکده های جدید، دارای درمان قطعی است. اما مثل هر چیز دیگری در این دنیا گاهی این درمان محقق نمی شود و از این نظر فرقی بین درمان ام اس و درمان سرماخوردگی وجود ندارد. ما در اینجا مدعی یک بسته کامل و فراگیر نیستیم. برای چنین کاری باید بیمار از نزدیک معاینه شود و اولاً نوع ام اس دقیقاً تعیین شود و ثانیاً بر اساس مزاج و امکانات بیمار نسخه کامل به او داده شود. اما امید است با نسخه زیر اکثر مبتلایانی که بیماری خیلی در آنها ریشه نکرده است درمان شوند. این نسخه عمومی است و همه مبتلایان می توانند از آن استفاده کنند. حتی اگر بیماری فردی کامل درمان نشود، تا حد قابل توجهی بهبود می یابد و رشد بیماری متوقف می شود. اما راه درمان:

نخست این که حتی الامکان موارد مربوط به پیشگیری را رعایت کنید و از جمله این که رژیم غذایی خود را اصلاح کنید. غذاهای سرد مانند برنج، مرغ، گوشت گوساله، لبنیات و… به حداقل برسد و همراه با آن، چاشنی های گرم مانند ادویه و خرما مصرف شود. غذاهای دارای سودا یا سودازا از برنامه غذایی کاملاً حذف شود. مهمترین آنها عبارتند از کلیه فست فودها و غذاهای کنسرو شده، غذاهای دریایی (حتی اگر تازه باشند) دوغ، ترشی جات به ویژه ترشی های کارخانه ای، غذاهایی مشکوک به استفاده از کافور و… . حتماً بخشی از غذای روزمره خود را به مصرف شیره انگور خالص(دوشاب) و مویز بی هسته اختصاص دهید. 21 عدد مویز که شب در آب خیس خورده باشد و صبح ناشتا مصرف شود خیلی خوب است. استفاده از ارده-شیره به عنوان یکی از وعده های سه گانه غذا پیشنهاد دیگر ماست. مصرف میوه های فصل را نیز فراموش نکنید. هر کسی که مشکوک به ام اس است، از مصرف میوه و نوشیدنی (به ویژه سرد) بعد از استحمام جداً خودداری کند. همچنین سعی کنید با همین رژیم های غذایی سنتی، یبوست و اضافه وزن را درمان کنید چرا که این دو مانع اثربخشی داروهای سنتی هستند.

دوم این که هر روز حداقل یک بار باید تمامی ستون فقرات از گردن تا انتهای کمر و نیز مفاصل زانو یا هر جای دیگری که مورد حمله قرار گرفته است، با روغن کنجد واقعی، ماساژ داده شود تا روغن جذب شود. می توانید از روغنهای ترکیبی عطاری ها هم استفاده کنید. (اگر عطاری قابل اعتماد و معتبر است)

سوم این که سعی کنید هر روز یا یک روز در میان با کمک اطرافیان کمر خود را بادکش بیندازید. بادکش یا حجامت خشک، با استفاده از لیوان یا چیزهایی مشابه آن، در کمر خلاء ایجاد می کند و باعث جریان افتادن خون می شود که ثمرات خوبی برای بدن دارد.

چهارم این که هر روز حدود ساعت ده صبح یک استکان تیزن مفاصل، حدود چهار عصر یک استکان تیزن سنگ شکن و شب قبل از خواب یک استکان تیزن اعصاب بنوشید. تیزن ها، مجموعه ای مخلوط شده از عرقیات گیاهی مختلف هستند. اما توصیه اکید و شدید ما این است که تیزن را خودتان تهیه کنید و عرقیات آن را نیزحتی الامکان از عطاریهای معتبر با عرق های خانگی یا از آشنایان قابل اعتماد خود که کارشان عرق کشی است تهیه کنید و به عرق های کارخانه ای بازار به هیچ وجه اعتماد نکنید.

روش تهیه تیزن مفاصل: عرقهای بومادران، کاکوتی، نعناع، افسنتین، گزنه، خارشتر از هر کدام به نسبت مساوی تهیه و با هم مخلوط کنید.

روش تهیه تیزن سنگ شکن: عرقهای آویشن، گزنه، شوید، گشنیز، خارخاسک، خارشتر از هر کدام به نسبت مساوی تهیه و با هم مخلوط کنید.

روش تهیه تیزن اعصاب: عرقهای بهارنارنج، سنبل الطیب، گل گاوزبان، بیدمشک، بادرنجبویه از هر کدام به نسبت مساوی تهیه و با هم مخلوط کنید.

چنان که موفق نشدید عرقی را پیدا کنید، سهم آن را یکی از عرقهای دیگری قرار دهید که به اصالت آن اعتماد بیشتری دارید. چنان که از نام این تیزنها مشخص است، آثار درمانی دیگر هم دارند.

پنجم، در صورتی که بیمار در بینایی نیز دچار مشکل است از نسخه قطره زعفران که قبلاً گفته ایم (اینجا) استفاده کند. ترجیحاً همه مبتلایان استفاده کنند.

پس از درمان کامل، خون درمانی (حجامت یا زالودرمانی) زیر نظر متخصص انجام دهید تا زمینه بیماری دفع شود. بیمارانی که به دیابت هم مبتلا هستند قبل از انجام این بسته، حتماً با متخصص طب سنتی صحبت کنند و حتی الامکان اول دیابت را درمان کنند. تکرار می کنم که اضافه وزن و یبوست، درمان را به شدت به تاخیر می اندازد.

در پایان یادآور می شوم که هم بیماران مبتلا و هم اطرافیانی که باید به بیمار کمک کنند نیاز زیادی به صبر و حوصله دارند. درمان ام اس زمان می برد و ممکن است فراز و نشیبهایی داشته باشد. بیماران مبتلا معمولاً دارای وسواس و زودرنجی هستند و اطرافیان باید با درک وضع ایشان، کمک بیشتری برای درمان آنها انجام دهند.

همچون همیشه منابع من درسهای اساتیدی مانند آقای موسوی یا آقای خیراندیش هستند که طبعاً به روش خودم آنها را تنظیم و تلفیق کرده ام.

توصیه های طب سنتی برای فصل زمستان و درمان آنوفلانزای نوع آ

توصیه های طب سنتی برای فصل زمستان و درمان آنوفلانزای نوع آ

در این یادداشت راه پیشگیری و درمان سرماخوردگی و آنفولانزا و توصیه های دیگری بیان می شود. این یادداشت در واقع بازنویسی یک یادداشت قدیمی تر است.

فصل زمستان، مزاج سرد و تر دارد و اگر چه سرما در آن گاهی بیشتر از پاییز است اما چون علی القاعده ما انتظار بارندگی و رطوبت بیشتری در آن داریم، سرماخوردگی و بیماری در آن نسبت به پاییز کمتر است. چرا که پاییز مزاج سرد و خشک دارد و استعداد ابتلا به سرماخوردگی را افزایش می دهد.

1- نخست باید دانست که میوه حاکم بر این فصل کدام است. میوه فصل پاییز، انار بود که زمان آن منقضی شده است. میوه های حاکم بر فصل زمستان، مرکبات (لیمو، پرتقال، نارنگی و…) هستند. شاید لیموشیرین از همه بهتر باشد. البته از سیب و به هم مثل همیشه نباید غافل بود. ما با توجه به ضعف دستگاه گوارش در بسیاری از مردم از جمله سالمندان، ترکیبات پخته شده این میوه ها را البته به صورت طبیعی توصیه می کنیم. یکی از بهترین کارهایی که با این میوه ها می توان انجام داد، درست کردن شربت مویز است که قبلاً در بخش درمان کم خونی طرز تهیه آن گفته شد. این شربت برای همه مفید است. البته بیماران دیابتی قبل از مصرف با پزشک متخصص طب سنتی مشورت کنند.

2- بطور کلی در فصل زمستان باید مصرف سردی های شدید مانند ترشی ها به حداقل برسد و مصرف گرمی ها مانند گوشت گوسفند به حداکثر برسد. چرا که سرمای فصل بر سرمای بدن تأثیر گذار است.

3- تعریف: از نظر طب سنتی سرماخوردگی یک بیماری است که علت ابتلا به آن آلودگی های مغز و سینوسها و جمجمه و نازل شدن آن در بینی ها و حلق است. اگر در بینی نازل شود در طب سنتی به آن زکام می گویند. اگر وارد حلق شود به آن «نزله سرد» می گویند. نزله زمانی است که این خلط ها بیماری زا باشند، ولی اگر خلط سالم باشد، بیماری ایجاد نمی شود. در واقع وجود این خلط ها باعث می شود گلوی ما همیشه تر باشد و بتوانیم صحبت کنیم. نزله همیشه سرد نیست و گاهی گرم است، در این صورت استفاده از داروهای نزله سرد می تواند بیماری را تشدید کند. علامت نزله گرم، سرخ شدن چشم و صورت و سوزش بینی بر اثر خلط وارد شده است. پرهیزهای بین نزله گرم و سرد معمولاً یکی هستند. برای درمان نزله گرم، استفاده از بخور، تنقیه، چکاندن روغنهای سرد مانند روغن نیلوفر و کدو در بینی، خوردن عناب و مسهل سرد و… مفید است. از نظر طب سنتی، درمان نزله و زکام، نه به صورت خودبخود از طرف بدن انجام می شود و نه با مصرف کیلویی داروهای شیمیایی. نزله ام الامراض هم خوانده می شود چرا که درمان نکردن آن باعث می شود تا هر بار عفونتهایی در بخشهای مختلف بدن، مثلاً سینوس ها باقی بمانند و باعث بیماریهای مزمن جدید شوند و نیز سرماخوردگیهای شما بیشتر و طولانی تر شوند. همچنین با وارد شدن به معده باعث ایجاد عفونتهای معده می شوند و با ایجاد گاز در معده و ورود آنها به مغز باعث ابتلای مکرر به نزله می شود. (جز این که از معده انواع بیماریهای داخلی ایجاد می شوند) همچنین ممکن است نزله ها وارد ریه شوند و عفونتهای خطرناک ریوی ایجاد کند. من ابتدا درمان پایه سرماخوردگی را برای سرماخوردگی های معمولی عرض می کنم. امروزه اکثر ما ایرانی ها حداقل مبتلا به نزله خفیف هستیم. هر کسی که به سردردهای سینوسی مبتلاست و پشت حلق خود احساس خلط می کند، گرفتار نزله است. برای جلوگیری از سرماخوردگی ها، باید نزله ها درمان شوند و سینوزیت ریشه کن شود. همچنین باید به ویژه کودکان پوشش مناسبی در ناحیه سر داشته باشند. کلاه، شال گردن و روغن مالی گرم در ناحیه سر و پهلوها، همچنین غذای سالم و گرم، از سرماخوردگی جلوگیری می کند.

4- درمان حداقلی: درمان حداقلی سرماخوردگی عبارت است از: 1- خوردن روزانه حداقل سه نوبت دم کرده یا جوشانده نعنا یا پونه یا آویشن؛ 2- غرغره کردن با آب نمک(حتی الامکان نمک ارگانیک) 6 ساعت یکبار 3- بخور دادن با گیاهانی که عفونت زدایی می کنند (به روش درمان سینوزیت مراجعه کنید برای بهترین راه بخور) 4- پرهیز از خوردن: شیره انگور یا دوشاب (هر چند در حالت سلامت غذای مفید و پیشگیری کننده است)، غذای چرب، سرخ کردنی، فست فود، نوشیدنی های سرد و اغلب سردی ها مانند غذاهای ترش و ماست  5- خوردن شربت عسل و سیاهدانه (یک قاشق مرباخوری سیاهدانه و یک قاشق غذاخوری عسل مرغوب با آبجوش) به صورت ناشتا در صورت ابتلا به سرفه شدید. 6- در صورت امکان استفاده از میوه های حاکم بر فصل (انار، سیب، لیمو شیرین…)

5- اما درمان قطعی سرماخوردگی های عمیق و مزمن که مثلاً بعد از عمل جراحی یا یک سانحه یا عفونتهای مزمن در بدن ایجاد می شود، بر اساس نظر استاد سید محمد موسوی به این شکل است (نقل قول مستقیم از سایت پیک شفا):

صبح ناشتا: بارهنگ، تخم شربتی، قدومه، بالنگو، نیلوفر، بابونه، بادرنجبویه، عناب، گل سرخ، پرسیاوشان، زرشک آبی و تخم کرفس هر کدام 5گرم. داروها را مخلوط و نیم کوب کرده هر بار یک قاشق غذاخوری در 2 لیوان آب روی شعله ملایم بجوشانید تا یک لیوان بماند صاف کنید و با شکر قرمز یا شکر کمی شیرین کرده و میل کنید؛ می توانید دارو را به صورت دم کرده نیز تهیه کنید

جوشاندنی روزی 3 بار 1/5 ساعت بعد از هرغذا: بارهنگ، قدومه، آویشن، گل ختمی، پنیرک، زوفا، اسطوخودوس یا مرزنجوش، تخم گشنیز و بنفشه  می‌توانید طبق دستور داروی صبح ناشتا آماده و هر بار یک لیوان میل کنید و یا 3 قاشق غذاخوری از مخلوط نیم کوب شده دارو را در 3 لیوان آب جوش در فلاسک ریخته و بگذارید به مدت 1 ساعت بماند. سپس در طول روز 3 مرتبه هر بار یک لیوان میل کنید

رژیم غذایی  هر روز از سوپ و شورواهای گرم از جمله
سوپ گشنیز: سبزی گشنیز، اسفناج یا برگ چغندر، عدس، کمی برنج، یک حبه سیر، پیاز، ماهیچه گوسفند یا مرغ خانگی بدون چربی، کمی فلفل قرمز، نمک و زردچوبه
پرهیز غذایی شامل: ماست، ترشی، آب یخ، بستنی، سرخکردنی، نوشابه، کله پاچه، خربزه و انگور. غذاهای پرچرب، روغن های مایع و جامدنباتی، سوسیس و کالباس، نوشابه، چیپس، پفک و بطور کلی اغذیه بسته بندی.

 بخور محیطی:مقداری تخم گشنیز و آویشن و نعناع و مرزنجوش و اکالیپتوس را با مقداری آب در اتاق آرام آرام بجوشانید تا محیط خانه را ضدعفونی نماید. اگر هر روز مقداری اسفند و پوست پیاز و کندر و امثال آن در خانه دود کنید بسیار مفید خواهد بود.

بخور مستقیم:تخم گشنیز 200گرم، نعناع و پونه هر کدام 50گرم نیم کوب و مخلوط کنید. هر شب یک استکان در ظرف آب بجوشانید و به مدت 10 دقیقه زیر چادر بخور دهید. سپس با آب ولرم شده بخور داخل بینی استنشاق کنید و پس از آن در هر سوراخ بینی یک قطره روغن بنفشه بادام بچکانید

 آب سیب، آب هندوانه، آب لیمو شیرین روزی 3 لیوان از مخلوط آب میوه ها میل کنید. این سه نوع آب میوه برای کنترل تب در سرماخوردگی و ضد التهاب است که در صورت تب بالا میزان آن را به نسبت میزان بالا بودن تب باید افزایش داد. آب میوه ها غیر بسته بندی و تازه تهیه شود.

روزی 7 عدد انجیر خشک بصورت پخته میل کنید.

 روزی 7 الی 8بار با عرق آویشن غرغره کنید. غرغره آن از صبح که شروع شود تا شب به درمان کامل عفونت گلو می انجامد و بهترین روش برای درمان سرفه است.

6- پیشگیری و درمان آنفولانزای خوکی یا نوع آ. (Swine flu)

ابتدا دقت کنید که ویروس در طب سنتی تعریف دقیقی ندارد ولی امر پذیرفته شده ای است. با اینحال اساتید طب سنتی همچنان معتقد هستند که راه اصلی درمان بیماریهای ویروسی، نه مبارزه با ویروس که مبارزه با بستر بیماری هاست که از طریق اخلاط ایجاد می شود. آنفولانزا بر خلاف سرماخوردگی یک بیماری ویروسی تعریف شده است که البته اغلب علائم آن شبیه سرماخوردگی است، اما می تواند خطرناک هم باشد. چنان که شنیده اید، واکسن آنفولانزای نوع آ. که در ایران استفاده می شود، دارای عوارض محتمل خطرناکی، حتی در حد مرگ است و دلیل رواج آن در کشور ما تجاری است و نه طبی.

راه پیشگیری از آنفولانزای نوع آ. و درمان آن را از نظر استاد مهدی شیخ کاظمی (به نقل از کانال ایشان) نقل می کنیم:

« برای پیشگیری
سه روز صبح پشت سر هم به صورت ناشتا سه قاشق معجون رضوی بخورید یا یک قاشق از معجون را دریک لیوان آب گرم حل کرده به همراه کمی آبلیموی تازه میل کنید، روزی دو بار منزل ومحل کار ر را با اسفند ضد عفونی کنید، چندین بار در روز و حتماً بلافاصله بعد از دست دادن با اشخاص مشکوک به بیماری دستها را با صابون بشوئید و با کمی عرق آویشن ماساژ دهید و در صورت وجود شرایط مناسب حجامت کنید، وحتی المقدور از روبوسی با افراد اجتناب کنید، از قرار گرفتن درمعرض تغییر درجه ناگهانی هوا اجتناب کنید یعنی اگر در محیط گرم قرار دارید ناگهان به محیط سرد نروید بویژه با لباس کم، در طول روز از دمنوشهای مناسب مانند چای زنجبیل یا چای دارچین استفاده کنید، در صورتیکه ناچارید به محیطهایی بروید که احتمال آلودگی وجود دارد کمی سیاهدانه را بکوبید به همراه کمی زنجبیل در یک دستمال کاغذی یا پارچه تنیز پیچیده به داخل ماسک دولایه الصاق کنید و هر روز از آب مرکبات تازه مقداری میل کنید.

* معجون رضوی*

پوست هلیله زرد
شکر سرخ
مسطکی
از هر کدام 10 گرم پودر کنید و با 100 گرم عسل مخلوط نمایید و طبق دستور فوق الذکر میل کنید،

اگر به این بیماری مبتلا شدید علاوه بر انجام موارذ فوق و مواظبت از آلوده کردن دیگران و زدن مرتب ماسک یاد شده و گذاشتن بادکش وسیع کتف دو شب درمیان با خوردن جوشانده آنفولانزا طی سه روز تا یک هفته ان شاء الله درمان میشوید،

*جوشانده آنفولانزا *
پرسیاوش ۱۰ گرم
نیلوفر ۵گرم
تخم کاسنی ۵گرم
زرشک آبی ۵ گرم
عناب ۱۵گرم
گل سرخ ۵ گرم
پر سیاوش ۵ گرم
بادرنجبویه ۵ گرم
پنیرک ۱۵ گرم
ختمی ۱۰ گرم
بابونه ۱۰ گرم
آویشن ۱۵ گرم
پونه ۱۰ گرم

تمام مواد را مخلوط وباهم نیمکوب کرده، یک قاشق غذا خوری از مواد را با یک و نیم لیوان آب، ملایم بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند بعد از صاف کردن یک قاشق از بذرهای: قدومه 20 گرم + تخم شربتی 20 گرم +بارهنگ 20 گرم +بالنگو 20 گرم؛
به آن اضافه کرده و بماند تا لعاب بدهد سپس با عسل مخلوط و میل نمایید،
(روزی سه تا پنج لیوان)»

8- سرماخوردگی نوزاد و اطفال: باید دقت کنید که این داروها همیشه قابل تجویز نیست و برای افرادی که منع استفاده دارند مانند زنان باردار یا شیرده، نوزادها، کسانی که به دلیل بیماری دیگری در حال استفاده از داروهای شیمیایی یا گیاهی هستند، باید بازنگری شود. با اینحال درباره درمان نوزاد دقت کنید که چند چیز مهم است. نخست این که دچار یبوست نباشد و اگر بود با خوراندن محلول ترنجبین در آب گرم، درمان شود. دوم این که داروها از طریق خوردن مادر و انتقال شیر به نوزاد می توانند تاثیرگذار باشند. سوم این که بخور محیطی باید همواره مراعات گردد. چهارم این که روغن مالی کردن مدام سر و بدن و گرم نگه داشتن محیط به شکلی که باعث تعریق شود، بی اندازه مهم است.

برای خردسال دستمان بازتر است و می توان داروها را با میزان خفیف تری استفاده کرد. گاهی برای درمان نهایی سرماخوردگی خردسالی که توانایی غرغره کردن ندارد، باید به او  مهوع خوراند تا استفراغ کند.

معمولاً کسانی که منع استفاده از داروها را دارند می توانند از روغن مالی کردن، استفاده از میوه ها یا آب آنها، استفاده از حمام آب گرم به شکل اصولی، بهره ببرند.

انار، سلطان قلبها!

انار، سلطان قلبها!

فصل اثرگذاری میوه محبوب (بلکه معشوقِ!) من انگور سپری شده است و من البته با تاخیر، میوه حاکم در فصل پاییز را معرفی می کنم. انار نه تنها سلطان میوه های پاییز است، بلکه از نظر بسیاری از اطبای سنتی، بهترینِ همه میوه هاست و تأثیرات معجزه آسای خودش و اجزای مختلفش حتی با انگور هم قابل مقایسه نیست.

مهمترین اثر انار این است که خون را تصفیه می کند. اگر کسی قبلاً رژیم انگور گرفته بود یا رژیم دو هفته ای پاکسازی دستگاه گوارش بگیرد، این تأثیرات را بیشتر می بیند. به همین خاطر است که توصیه شده پس از حجامت نیز انار مصرف شود تا پاکسازی خون بهتر انجام گیرد. با پاکسازی خون که از مهمترین بخشهای بهداشت و طب سنتی است، تمامی دستگاههای مهم بدن هم به مرور پاکسازی می شوند. بنابراین، هر کسی اعم از سالم و بیمار(این بیماری هر چه که باشد) می تواند انار مصرف کند. بهتر این است که روزی یک تا سه انار را بطور معمولی (یعنی همراه با هسته های آن) میل کنید. افراد کهنسال یا کسانی که دستگاه گوارش ضعیف دارند، می توانند بجای انار یک لیوان آب انار، آب اناری که صد در صد طبیعی باشد و خودتان دیده باشید که چیزی با آن مخلوط نمی شود، مصرف کنند. به افرادی که بیماری های مزمن داخلی مانند سرطان یا بیماریهایی مانند فشار خون و… دارند توصیه می کنیم هر روز سه لیوان آب انار خالص مصرف کنند.

همه دوستان به ویژه افرادی که ممکن است گاهی دچار افت فشار یا ضعف شوند، توصیه می کنیم که بعد از مصرف آب انار یا انار زیاد، کمی نمک یا عسل هم میل کنند. به بیمارانی که انسولین تزریق می کنند پیشنهاد می شود بلافاصله بعد از انسولین، انار مصرف نکنند. (یعنی فاصله بدهند بین این دو) بهتر است انارها را در روز بیشتر بخورید تا شب، چون در روز هضم غذا راحت تر است.
نوع انار زیاد مهم نیست. مشهور این است که انار ترش، سرد و خشک و انار شیرین، سرد و تر است.(گاهی گرم و تر هم گفته اند)  با این وصف شاید انار شیرین بهتر باشد و انار ترش احتیاط بیشتری بخواهد ولی از اینها مهمتر این است که این فرصت را برای پاکسازی بدن از بیماریها از دست ندهیم و در حد وسع خود از این نعمت بزرگ بهره ببریم.

همچنان که انگور با استفاده از سرکه و شیره برای فصول آتی حفظ می شود، انار را هم می توان به صورت رب انار فرآوری کرد و بر خلاف رب گوجه فرنگی که اما و اگرهایی درباره آن وجود دارد، استفاده از این رب بسیار خوب است. برای نمونه خانمهای بارداری که حالت تهوع دارند، می توانند کمی نان خشک نازک را با رب انار آغشته کنند و بخورند و از قرصهایی مانند دميترون بی نیاز شوند.